HAJDÚ-MOHAROS JÓZSEF (1957-2001) - HEVESI ATTILA - HORVÁTH ZSOLT
A Kárpát-Pannon térség természeti tájbeosztása


A táblázathoz kapcsolódó térképA nevekben előforduló nagy kötőjeleket az egyértemű olvasás érdekében két kötőjellel (--) jelöltem pl: (Temes--Cserna--Bisztra-árok)
Az oszlopok jelentése:

Szám Név Ország
1 NAGYALFÖLD/Vežká Dunajská nížina/Szerednyedunajszka nizovina/Câmpia Dunării de Mijloc/Panonska nizija H/SK/UA/RO/YU/HR/BiH
1.1 Alföldi-Dunamente (Dunamenti-sískág) H/HR/YU
1.1.1 Pesti-ártér  H 
1.1.1/a Szentendrei-sziget  H
1.1.2 Pesti-hordaléksík  H 
1.1.3 Csepel--Ócsai-sík  H 
1.1.3/a Csepel-sziget  H
1.1.4 Solti-lapály  H 
1.1.5 Kalocsai-Sárköz  H 
1.1.6 Tolnai-Sárköz  H 
1.1.7 Baranyai-Duna-sík (Istočnobaranjska aluvijalna ravan) H/HR/YU 
1.1.7/a Mohácsi-sziget  #
1.1.7/b Mohácsi-terasz  #
1.1.7/c Drávatorok (Kopácsi-rét/Kopački rit) #
1.1.8 Dél-bácskai-ártér (Jugobačka aluvijalna ravan) HR/YU 
1.1.9 Pancsovai-ártér (Jugobanatska aluvijalna ravan) YU 
1.1.9/a Pancsovai-rét (Pančevački rit) YU 
1.1.9/b Temes-sziget (Ostrovo) YU 
1.2 Homokhátság (Duna--Tisza közi hátság) H/YU
1.2.1 Gerje--Perje-sík  H 
1.2.2 Nagykőrösi-homokhát  H 
1.2.3 Felső-Kiskunság  H 
1.2.4 Bugaci-homokhát  H 
1.2.5 Alsó-Kiskunság  H 
1.2.6 Kiskunsági-löszöshát  H 
1.2.7 Horgosi-homokhát (Horgoška peščara) YU
1.3 Bácskai-síkvidék (Bačka ravnica) H/YU
1.3.1 Illancs  H 
1.3.2 Észak-bácskai-löszhát  H 
1.3.3 Szabadkai-homokhát (Subotička peščara) H/YU 
1.3.4 Közép-bácskai-hát (Centralnobačka lesna zaravan) H/YU 
1.3.4/a Telecska-perem (Telečka) #
1.3.4/b Orom-part (Orom) #
1.3.5 Dél-bácskai-terasz (Jugobačka lesna terasa) H/YU 
1.3.6 Titeli-fennsík (Titelski breg) YU
1.4 Mezőföld  H
1.4.1 Észak-Mezőföld  H
1.4.1/a Érd--Ercsi-sík  H
1.4.1/b Váli-völgy  H
1.4.2 Közép-Mezőföld  H
1.4.3 Velecei-medence  H
1.4.3/a Velencei-tó  H
1.4.3/b Dinnyési-fertő  H
1.4.4 Sárrét  H
1.4.5 Sárvíz-völgy  H
1.4.6 Dél-Mezőföld  H
1.4.7 Sióköz (Nyugat-Mezőföld H
1.4.8 Sió-völgy H
1.5 Alsó-Dráva-síkság (Drávamenti-síkság) H/HR
1.5.1 Baranyai-Dráva-sík (Jugobaranjska aluvijalna ravan) H/HR 
1.5.2 Fekete-víz síkja  H 
1.5.3 Drávaköz (Baranjska lesna zaravan) H/HR 
1.5.4 Eszéki-sík (Osiječka zaravan) HR 
1.5.5 Erdődi-hát (Erdutska zaravan) HR 
1.6 Valkó-sík (Vukovarska zaravan) HR
1.7 Alsó-Száva-síkság (Posavska ravnica) HR/YU/BiH
1.7.1 Nyugat-szerémi-löszhát (Zapodnosrijemska lesna zaravan) HR/YU 
1.7.2 Kelet-szerémi-löszhát (Istočnosrijemska lesna zaravan) YU 
1.7.3 Szerémi-terasz (Srijemska lesna terasa) YU 
1.7.4 Bázaköz (Bosutska aluvijalna ravan) HR/YU 
1.7.4/a Šokadija  #
1.7.4/b Spačva  #
1.7.5 Alsó-Száva-ártér (Posavska aluvijalna ravan) YU 
1.7.6 Semberija  BiH 
1.7.7 Macsva (Mačva YU
1.8 Felső-Tisza-síkság  H/SK/UA/RO
1.8.1 Ugocsai-sík (Uhocsszka nizovina/Câmpia Ugocei) UA/RO 
1.8.2 Szamosköz (Câmpia Someşului) RO/H 
1.8.2/a Szinérváralji-kapu (Poarta Seini) #
1.8.2/b Sárközi-sík (Câmpia Livadei) #
1.8.2/c Túrhát  #
1.8.2/d Erdőhát  #
1.8.3 Krasznaköz (Câmpia Crasnei) RO/H 
1.8.3/a Erdődi-magassík (Câmpia Ardudului) #
1.8.3/b Majtényi-sík (Câmpul Moftinului) #
1.8.3/c Ecsedi-láp (Mlăştina Ecedului) #
1.8.4 Beregi-Tiszahát (Berezszka nizovina) UA/H 
1.8.4/a Tarpai-hegy  #
1.8.4/b Mezőkaszonyi-hegyek  #
1.8.4/c Szernye-mocsár  #
1.8.5 Ungi-sík (Užská rovina/Uzsszka nizovina) UA/SK 
1.8.5/a Szobránci-sík (Sobranecká rovina) #
1.8.5/b Szenna-mocsár (Senianska mokrad') #
1.8.5/c Nagykaposi-sík (Kapušianske plánavy) #
1.8.6 Zempléni-sík (Zemplínska rovina) SK 
1.8.6/a Tőketerebesi-sík (Trebišovská tabuža) SK 
1.8.6/b Ondava--Tapoly-sík (Ondavská rovina) SK 
1.8.6/c Pazdicsi-hát (Pozdišovský chrbát) SK 
1.8.6/d Laborc-sík (Laborecká rovina) SK 
1.8.7 Bodrogköz (Medzibodrocké pláňavy) H/SK/UA 
1.8.7/a Felső-bodrogközi szigethegyek (Chlmecké pahôrky) #
1.8.7/b Ticemellék  #
1.8.7/c Karcsamellék  #
1.8.7/d Hosszúrét  #
1.8.7/e Bodrogzug  #
1.8.8 Rétköz  H
1.9 Közép-Tisza-síkság (Közép-Tiszavidék) H
1.9.1 Taktaköz  H
1.9.2 Borsodi-ártér  H
1.9.3 Hevesi-ártér  H
1.9.4 Szolnoki-ártér  H
1.9.5 Jászság  H
1.9.6 Nagykunság  H
1.9.7 Hortobágy  H
1.9.8 Tiszazug H
1.10 Alsó-Tisza-síkság (Alsó-Tiszavidék) H/YU
1.10.1 Csongrád--Szegedi-ártér  H 
1.10.2 Szeged--Titeli-ártér  H/YU 
1.11 Észak-alföldi-hordaléklejtő (Észak-alföldi-hordalékkúp-síkság) H
1.11.1 Tápióvidék  H
1.11.2 Hatvani-sík  H
1.11.3 Gyöngyösi-sík  H
1.11.4 Hevesi-sík  H
1.11.5 Borsodi-Mezőség  H
1.11.6 Miskolci-kapu  H
1.11.7 Harangod H
1.12 Nyírség (Câmpia Nirului)  H/RO
1.12.1 Közép-Nyírség  H 
1.12.2 Északkelet-Nyírség  H 
1.12.3 Nagykárolyi-homokhát (Câmpia Carei)  H/RO 
1.12.4 Ligetalja (Dél-Nyírség)  H 
1.12.5 Löszös-Nyírség (Nyíri-Mezőség)  H
1.13 Hajdúság  H
1.13.1 Hajdúhát  H
1.13.2 Dél-Hajdúság H
1.14 Érmellék (Câmpia Ierului)  RO/H
1.14.1 Ér völgye (Câmpia Sălacei)  H/RO 
1.14.2 Tasnádi-halomvidék (Érmelléki-hát)  (Câmpia Tăşnadului) RO
1.15 Körösök síksága (Körösvidék)  (Câmpia Crişurilor)  H/RO
1.15.1 Berettyó-sík (Câmpia Barcăului)  RO/H 
1.15.2 Bihari-sík (Câmpia Bihariei)  RO/H 
1.15.3 Nagy-Sárrét  H 
1.15.4 Dévaványai-sík  H 
1.15.5 Nagyváradi-kapu (Poarta Oradei)  RO 
1.15.6 Kis-Sárrét  H 
1.15.7 Nyárszegi-magassík (Câmpia Miersigului)  RO 
1.15.8 Szalontai-sík (Câmpia Salontei)  RO/H 
1.15.9 Csermői-magassík (Câmpia Cermei)  RO 
1.15.10 Zarándi-sík (Câmpia Zărandului)  RO/H 
1.15.11 Gyomai-sík  H
1.16 Maros-hordalékkúp (Câmpia Mureşului)  H/RO/YU
1.16.1/A Maros--Körös köze  
1.16.1 Aradi-hát (Câmpia Aradului)  RO/H 
1.16.1/a Világosi-sík (Câmpul Şiriei)  #
1.16.1/b Lippai-kapu (Poarta Lipovei)  #
1.16.2 Csanádi-hát (Câmpia Cenadului)  RO/H 
1.16.3 Békési-sík  H 
1.16.4 Hódság (Vásárhelyi-sík)  H 
1.16.5 Körösszög  H
1.16.6/B Bégaköz  
1.16.6 Vingai-magassík (Câmpia Vingăi)  RO 
1.16.7 Arankaköz (Torontáli-sarok)  H/RO/YU 
1.16.8 Aranka-sík (Câmpia Arancăi)  RO/YU 
1.16.9 Kikindai-löszhát (Câmpia Lovrinului/Kikindska lesna zaravan)  RO/YU
1.17 Temes síksága (Câmpia Timişului/Tamiška ravnica)  RO/YU
1.17.1 Lugosi-öblözet (Câmpia Lugojului)  RO 
1.17.2 Temes--Béga-sík (Câmpia joasă a Timişului/Tamiška aluvijalna ravan)  RO/YU 
1.17.3 Gátalji-magassík (Câmpia Gătaiei)  RO 
1.17.4 Moravica-sík (Câmpia Moraviţei)  RO/YU 
1.17.4/a Sümeg hegy (Şumiga)  #
1.17.5 Alibunári-sík (Alibunarsko blato)  YU 
1.17.6 Alsó-Temes-löszhát (Tamiška lesna zaravan)  YU
1.18 Deliblát (Deliblat)  YU
1.18.1 Delibláti-homokpuszta (Deliblatska peščara)  YU
1.18.2 Pancsovai-löszöshát (Pančevačka lesna zaravan)  YU
1.19 Karas--Néra síksága (Câmpia Caraşului şi Nerei/Karaška ravan)  RO/YU
1.19.1 Karas-sík (Câmpia Caraşului)  RO/YU 
1.19.2 Néra-sík (Câmpia Nerei)  RO/YU 
1.19.3 Verseci-hát (Vršačka zaravan)  YU
2 GYŐRI-MEDENCE (Kisalföld és peremvidéke)/Malá Dunajská nížina/Kleine Ungarische Tiefebene H/SK/A
2.1 Csallóköz (Žitný Ostrov)  SK
2.1.1 Felső-Csallóköz (Žitný Ostrov horná čast')  SK
2.1.2 Csilizköz (Čilizská mokrad')  SK
2.1.3 Alsó-Csallóköz (Žitný Ostrov dolná čast') SK
2.2 Szigetköz  H
2.2.1 Felső-Szigetköz  H
2.2.2 Alsó-Szigetköz H
2.3 Mosoni-síkság  H/A/SK
2.3.1 Mosoni-róna (Wieselburger Heide)  H/A 
2.3.2 Lajtazug (Fenyér/Heideboden/Litavská nížina)  H/A/SK 
2.3.3 Pusztahát (Pándorfalvi-fennsík/Parndorfer Heide)  A/H
2.4 Fertő--Hanság-medence  H/A
2.4.1 Fertő-medence (Neusiedler See)  H/A 
2.4.2 Fertőzug (Seewinkel)  H/A 
2.4.3 Hanság (Waasen)  H/A
2.5 Rábántúli-kavicstakaró (Vas--Soproni-völgység)  H/A
2.5.1 Ikva-sík  H/A 
2.5.2 Répce-sík  H/A 
2.5.3 Kabold--Fülesi-dombság (Kobersdorf--Nikitscher Hügelland)  H/A 
2.5.4 Pulyai-medence (Pullendorfer Becken)  A 
2.5.5 Gyöngyös-sík  H 
2.5.6 Pinka-fennsík (Pinka Hügelland)  H/A 
2.5.7 Alsó-Rába-völgy  H 
2.6 Rábaköz  H
2.6.1 Tóköz  H
2.6.2 Kapuvári-sík  H
2.6.3 Csornai-sík H
2.7 Marcal-medence  H
2.7.1 Marcal-völgy  H
2.7.2 Devecseri-sík  H
2.7.3 Somló  H
2.7.4 Pápai-sík  H
2.7.5 Sokoróalja  H
2.8 Győr--Esztergomi-síkság  H/SK
2.8.1 Győr--Tatai-teraszvidék  H 
2.8.2 Kisbéri-medence  H 
2.8.2/a Győri-puszták (Pándzsa menti laposok)  #
2.8.3 Zsitva-torok (Žitavská mokrad')  SK 
2.8.4 Esztergomi-Duna-völgy (Ostrihomská niva)  H/SK
2.9 Mátyusföld (Mat'úšové zemé)  SK
2.9.1 Súr-erdő (Šúr)  SK
2.9.2 Nagyszombati-hátság (Trnavská pahorkatina)  SK
2.9.3 Vízköz (Úžanská niva)  SK
2.9.4 Alsó-Vágmente (Dolnopovažská niva)  SK
2.9.5 Érsekújvári-sík (Novozámocké pláňavy) SK
2.10 Nyitra--Barsi-halomvidék (Podunajská pahorkatina-východná čast')  SK
2.10.1 Nyitrai-hátság (Nitrianska tabuža)  SK
2.10.2 Radosnai-hátság (Bojnianska pahorkatina)  SK
2.10.3 Báni-öblözet (Bánovská pahorkatina)  SK
2.10.4 Közép-Nyitramente (Stredonitrianská niva)  SK
2.10.5 Alsó-Nyitramente (Dolnonitrianská niva)  SK
2.10.6 Zoboralja (Žitavská pahorkatina)  SK
2.10.7 Zsitvamente (Žitavská niva)  SK
2.10.8 Garammenti-hátság (Pohronská pahorkatina)  SK
2.10.8/a Barsbesei-hátság (Bešianska pahorkatina)  SK
2.10.8/b Bátorkeszi-hát (Chrbát)  SK
2.10.8/c Bélai-dombok (Belianske kopce)  SK
2.10.8/d Búcsi-teraszok (Búčske tarasy)  SK
2.10.8/e Ógyallai-teraszok (Hurbanovské tarasy)  SK
2.10.8/f Kürti-teraszok (Strekovské terasy)  SK
2.10.8/g Nagysallói-teraszok (Hronská tabuža)  SK
2.10.9 Alsó-Garammente (Dolnohronská niva) SK
2.11 Honti-medence (Hontianská kotlina)  H/SK
2.11.1 Ipolymenti-hátság (Ipežská pahorkatina)  SK 
2.11.2 Alsó-Ipolymente (Dolnoipežská niva)  H/SK
3 DUNA--MORVA-MEDENCE/Donau-Märch Becken/Moravsko-Viedenská kotlina A/CZ/SK
3.1 Belső-Bécsi-medence (Inner Wiener Becken)  A/CZ/SK
3.1.1 Lajta-völgysík (Leithatal)  A
3.1.2 Bécsújhelyi-Kőmező (Steinfeld)  A
3.1.3 Arbesthali-dombság (Arbesthaler Hügelland)  A
3.1.4 Schwechati-sík (Schwechater Feld)  A
3.1.5 Bécsi-hegyalja (Wienerwald-Vorland)  A
3.1.6 Morvamező (Marchfeld)  A
3.1.7 Alsó-Morva-sík (Dolnomoravská niva)  A/CZ/SK
3.1.8 Búr-erdő (Bôr)  SK
3.1.9 Szakolcai-dombság (Skalická pahorkatina)  A/CZ/SK
3.2 Külső-Bécsi-medence (Ausser Wiener Becken)  A
3.2.1 Sankt Pölten-medence (Sankt Pöltener Becken)  A
3.2.2 Tullni-mező (Tullner Feld) A
3.3 Bornegyed (Weinviertel)  A/CZ
3.3.1 Nyugati-Bornegyed (Westliches Weinviertel)  A/CZ
3.3.2 Korneuburgi-dombság (Wasenberg-Bisamberg)  A
3.3.3 Leisi-hegyek (Leiser Berge)  A
3.3.4 Keleti-Bornegyed (Östliches Weinviertel)  A
3.4 Brnói-alföld (Dyjsko-svratecký úval)  CZ/A
3.5 Vyškovi-kapu (Vyškovská brána)  CZ
3.6 Hanák-alföld (Hornomoravský úval)  CZ
4 NYUGAT-DUNÁNTÚL H/A/SLO/HR
4.1 Sopron--Kőszegi-hegyvidék  H/A
4.1.1 Soproni-hegység (Ödenburger Gebirge)  H/A
4.1.2 Soproni-medence (Ödenburger Becken)  H/A
4.1.3 Fertőmelléki-dombság (Ruster Hügelland)  H/A
4.1.4 Vulka-medence (Wulkabecken)  A
4.1.5 Lajta-hegység (Leithagebirge)  A
4.1.6 Rozália-hegység (Rosaliengebirge)  A
4.1.7 Bucklige Welt  A
4.1.8 Kőszegi-hegység (Günser Gebirge)  H/A
4.1.9 Kőszeghegyalja (Günser Hügelland)  H/A
4.1.10 Vas-hegy (Eisenberg)  H/A
4.2 Rábáninneni-kavicstakaró  H
4.2.1 Kemenesalja  H
4.2.2 Cser (Alsó-Kemeneshát) H
4.2.3 Vasi-Hegyhát (Felső-Kemeneshát) H
4.3 Zalai-dombvidék  H
4.3.1 Zala-völgy  H
4.3.2 Göcsej  H
4.3.3 Közép-zalai-dombság  H
4.3.3/a Letenyei-dombság H
4.3.3/b Söjtöri-hát H
4.3.3/c Zalaszentmihályi-hát H
4.3.4 Principális-völgy  H
4.3.5 Zalaapáti-hát  H
4.3.6 Zalavári-hát H
4.4 Mura--Rába-dombvidék  H/A/SLO/HR
4.4.1 Felsőőrség (In der Wart)  A
4.4.2 Pinkafői-dombság (Pinkafelder Hügelland) A
4.4.3 Németújvári-dombság (Güssinger Hügelland)  H/A
4.4.4 Lapincs-völgy (Lafnitztal)  A
4.4.5 Ilz--Feistritz-dombság (Ilz--Feistritz Hügelland)  A
4.4.6 Felső-Rába-völgy (Oberes Raabtal)  H/A
4.4.7 Gleichenbergi-dombság (Gleichenberger Hügelland)  A
4.4.8 Vendvidéki-dombság (Goričko)  H/SLO
4.4.9 Őrség (Alsóőrség) (Stražne naselje)  H/SLO
4.4.10 Hetés  H/SLO
4.4.11 Lendvai-hegy (Lendavski breg)  H/SLO
4.5 Gráci-medence (Grazer Becken)  A
4.5.1 Gráci-mező (Grazer Feld)  A
4.5.2 Leibnitzi-mező (Leibnitzer Feld)  A
4.5.3 Nyugat-stájer-dombság (Weststeyrisches Hügelland) A
4.6 Dráva--Mura-dombvidék  H/A/SLO/HR
4.6.1 Alsó-Mura-sík (Unteres Murbecken/Ravensko + Dolinsko + Mursko polje)  H/A/SLO/HR
4.6.2 Muraközi-dombság (Windische Büheln/Slovenske Gorice/Gornji Međumurje)  H/A/SLO/HR
4.6.3 Maribori-medence (Dravsko + Ptujsko Polje)  SLO
4.6.4 Varasdi-sík (Varaždinsko polje)  HR
4.6.5 Muraközi-sík (Donji Međumurje)  HR
5 DÉL-DUNÁNTÚL H/HR
5.1 Balaton-medence  H
5.1.1 Kis-Balaton  H
5.1.2 Nagyberek  H
5.1.3 Somogyi-partisík  H
5.1.4 Balaton  H
5.1.4/a Keszthelyi-öböl  H
5.1.4/b Szemesi-medence  H
5.1.4/c Siófoki-medence H
5.2 Külső-Somogy  H
5.2.1 Somogyvári-dombság (Nyugat-Külső-Somogy)  H
5.2.2 Koppány-menti-dombság (Kelet-Külső-Somogy)  H
5.2.3 Kaposmenti-dombság (Dél-Külső-Somogy) H
5.3 Belső-Somogy  H
5.3.1 Marcali-hát  H
5.3.2 Nagyatádi-dombság (Kelet-Belső-Somogy)  H
5.3.3 Csurgói-dombság (Nyugat-Belső-Somogy) H
5.4 Mecsek vidéke  H/HR
5.4.1 Mecsek  H
5.4.1/a Nyugati-Mecsek H
5.4.1/b Keleti-Mecsek  H
5.4.1/c Pécsi-Mecsekalja  H
5.4.1/d Komlói-Mecsekalja  H
5.4.2 Zselic  H
5.4.2/a Észak-Zselic H
5.4.2/b Dél-Zselic  H
5.4.3 Mecsekhát (Baranyai-Hegyhát) H
5.4.4 Völgység  H
5.4.4/a Bonyhádi-dombság H
5.4.4/b Simontornyai-dombság  H
5.4.5 Szekszárdi-dombság  H
5.4.6 Baranyai-dombság  H
5.4.6/a Pécsi-sík  H
5.4.6/b Geresdi-dombság (Mórágyi-rög)  H
5.4.7 Villányi-hegység  H
5.4.7/a Beremendi-rög H
5.4.8 Baranyahát (Kamenjak)  HR
5.5 Légrád--Barcsi-Dráva-völgy (Podravina)  H/HR
6 DRÁVA--SZÁVAVIDÉK SLO/HR/YU/BiH
6.1 Fru?ka Gora  HR/YU
6.2 Szlavónia (Slavonija)  HR
6.2.1 Bilogora  HR
6.2.2 Lisina  HR
6.2.3 Ravna Gora  HR
6.2.4 Pozsega havasa (Papuk)  HR
6.2.5 Krndija  HR
6.2.6 Bródi-hegység (Dilj)  HR
6.2.7 Pozsegai-medence (Po?eska kotlina)  HR
6.2.8 Pozsegai-hegység (Po?eska Gora)  HR
6.2.9 Pszuny (Psunj)  HR
6.2.10 Daruvári-medence (Daruvarska kotlina)  HR
6.2.11 Monoszlóvidék (Garić/Moslavačka gora)  HR
6.2.12 Marca-erdő (Marčanska ?uma) HR
6.2.13 Belovári-medence (Belovarska kotlina)  HR
6.2.14 Zágráb--Kőrösi-hegyalja (Zagrebačko-kri?evačke gorice)  HR
6.2.15 Kalnik  HR
6.2.16 Zágrábi-hegyalja (Zagrebačke podgorje)  HR
6.2.17 Zágrábi-hegység (Medvednica)  HR
6.3 Zágrábi-medence (Zagrebačka kotlina)  HR/BiH
6.3.1 Túrmező (Turopolje)  HR
6.3.2 Vukomeri-dombság (Vukomeričke Gorice)  HR
6.3.3 Kulpamező (Karlovačka kotlina)  HR
6.3.4 Lónyamező (Lonjsko polje)  HR
6.3.5 Száva-árok (Posavina)  HR/BiH
6.4 Szlovén-Horvát-középhegység (Slovensko hribovje + Hrvatsko Zagorje) SLO/HR
6.4.1 Zagorje (Hrvatsko Zagorje)  HR/SLO
6.4.2 Kr?kói-medence (Kr?ka kotlina)  SLO
6.4.3 Kr?kói-hegység (Kr?ko hribovje)  SLO
6.4.4 Mirna-völgy (Mirenska dolina)  SLO
6.4.5 Senovói-medence (Senovska kotlina)  SLO
6.4.6 Bizeljskói-hegység (Bizelsko hribovje)  SLO/HR
6.4.7 Ivaneci-hegység (Ivan?čica)  SLO/HR
6.4.8 Voglajna-dombság (Voglajnsko gorice)  SLO
6.4.9 Varasdi-dombság (Vara?dinske gorice)  HR
6.4.10 Macelj-hegység  SLO/HR
6.4.10/a Boč  #
6.4.10/b Macelj  #
6.4.10/c Haloze  #
6.4.11 Dravinja-dombság (Dravinjske gorice)  SLO
6.4.12 Cillei-medence (Celjska kotlina)  SLO
6.4.13 Vitanjei-hegység (Vitanjske Karavanke)  SLO
6.4.13/a Konjicei-hegyek (Konji?ka gora)  SLO
6.4.13/b Pakai-hegyek (Pa?ki Kozjak)  SLO
6.4.14 Velenjei-medence (Velenjska kotlina)  SLO
6.4.15 Slovenjgradeci-medence (Slovenjgra?ka kotlina)  SLO
6.4.16 Kozjei-hegység (Kozjansko hribovje)  SLO
6.4.17 Szávamenti-hegyvidék (Posavsko hribovje)  SLO
6.4.17/a Zasavje  SLO
6.4.17/b Dolenjsko SLO
6.5 Ljubljanai-medence (Ljubljanska kotlina)  SLO
6.5.1 Bledi-medence (Blejski kot)  SLO
6.5.2 Dobrave  SLO
6.5.3 Kranji-medence (Kranjsko polje)  SLO
6.5.4 Bistrica völgye (Bistri?ka ravan)  SLO
6.5.5 Ljubljanai-mező (Ljubljansko polje)  SLO
6.5.6 Ljubljanai-öblözet (Ljubljansko barje) SLO
7 BAKONYERDŐ (Dunántúli-középhegység) H
7.1 Bakonyvidék H
7.1.1 Keszthelyi-hegység H
7.1.1/a Tátika-csoport  H
7.1.1/b Keszthelyi-fennsík  H
7.1.2 Tapolcai-medence H
7.1.2/a Badacsonyi-bazalthegyek  H
7.1.3 Balaton-felvidék H
7.1.3/a Balatoni-Riviéra  H
7.1.3/b Tihanyi-félsziget  H
7.1.3/c Káli-medence  H
7.1.3/d Vilonyai-hegyek  H
7.1.3/e Veszprémi-fennsík  H
7.1.4 Déli-Bakony  H
7.1.4/a Kab-hegy  H
7.1.4/b Agár-tető  H
7.1.4/c Sümegi-hát  H
7.1.4/d Devecseri-Bakonyalja  H
7.1.5 Devecseri-árok  H
7.1.6 Északi-Bakony  H
7.1.6/a Öreg-Bakony  H
7.1.6/c Keleti-Bakony (Tési-fennsík)  H
7.1.7 Pápai-Bakonyalja  H
7.1.8 Súri-Bakonyalja  H
7.1.9 Pannonhalmi-dombság H
7.2 Móri-árok H
7.3 Vértes és vidéke H
7.3.1 Bársonyos  H
7.3.2 Által-ér-völgy (Tatai-árok) H
7.3.3 Vértes-hegység  H
7.3.4 Sörédi-hát  H
7.3.5 Zámolyi-medence  H
7.3.6 Lovasberényi-hát H
7.4 Velencei-hegység H
7.5 Dunazug-hegyvidék H
7.5.1 Gerecse  H
7.5.1/a Nyugat-Gerecse  H
7.5.1/b Központi-Gerecse  H
7.5.1/c Keleti-Gerecse  H
7.5.1/d Gerecsei-kismedencék  H
7.5.2 Bicske--Zsámbéki-medence  H
7.5.2/a Etyeki-dombság  H
7.5.2/b Zsámbéki-medence  H
7.5.3 Budai-hegység  H
7.5.3/a Budai-hegyek  H
7.5.3/b Tétényi-fennsík  H
7.5.3/c Budakeszi-Budaörsi-medence  H
7.5.4 Pilis-hegység  H
7.5.4/a Vörösvári-árok  H
7.5.4/b Pilisi-hegyek H
7.6 Visegrádi- hegység  H
8 ÉSZAKNYUGATI-KÁRPÁTOK/Západné Karpaty/Karpaty Zachodnie/Westkarpathen H/SK/A/CZ/PL
8.1.A MÁTRAERDŐ (Északi-középhegység)/Matransko?slanská hornatina  H/SK
8.1 Börzsönyvidék  H/SK
8.1.1 Börzsöny  H
8.1.2 Helembai-hegység (Burda)  SK 
8.1.3 Visegrádi-szoros  H/SK
8.2 Cserhátvidék (Cerová vrchovina)  H/SK
8.2.1 Nyugati-Cserhát  H
8.2.1/a Naszály  H
8.2.1/b Nézsa--Csővári-dombság  H
8.2.2 Galga-völgy  H
8.2.3 Északi-Cserhát  H
8.2.4 Keleti-Cserhát  H
8.2.5 Cserhátalja  H
8.2.5/a Ecskendi-hát  H
8.2.6 Karancsvidék (Karančská vrchovina)  H/SK
8.2.6/a Karancs (Karanč)  #
8.2.6/b Sátoros (?iator)  #
8.2.6/c Karancsalja (Mučínska vrchovina) #
8.3 Gödöllői-dombvidék  H
8.3.1 Gödöllői-dombság  H
8.3.2 Monori-halomvidék H
8.4 Mátravidék  H
8.4.1 Zagyva-völgy  H
8.4.2 Mátra-hegység  H
8.4.2/a Nyugati-Mátra  H
8.4.2/b Magas-Mátra  H
8.4.2/c Keleti-Mátra  H
8.4.3 Mátraalja  H
8.4.3/a Gyöngyöspatai-medence  H
8.4.4 Mátrahát  H
8.4.5 Tarna-völgy  H
8.5 Medvesvidék (Medve?ská vrchovina)  H/SK
8.5.1 Medves-fennsík  H
8.5.2 Kazári-dombság  H
8.5.3 Füleki-medence (Fižakovská brázda)  SK
8.5.4 Ajnácskői-hegység (Hajnáčska vrchovina)  SK
8.5.5 Zabari-dombság (Ba?tianska kotlina)  H/SK
8.6 Vajdavár-dombvidék  H/SK
8.6.1 Heves--Borsodi-erdőhát  H
8.6.2 Gömöri-erdőhát (Petrovská vrchovina)  H/SK
8.6.3 Ózdi-völgymedence  H
8.7 Bükkvidék  H
8.7.1 Bükk-hegység  H
8.7.1/a Bükk-fennsík  H
8.7.1/b Északi-Bükk  H
8.7.1/c Délnyugati-Bükk  H
8.7.1/d Délkeleti-Bükk  H
8.7.2 Bükkalja  H
8.7.2/a Tárkányi-medence H
8.7.2/b Cserépfalvi-medence H
8.7.2/c Kisgyőri-medence  H
8.7.3 Bükkhát  H
8.7.4 Upponyi-hegyhát  H
8.7.5 Egercsehi-medence H
8.8 Eperjes--Tokaji-hegyvidék (Slanské vrchy)  H/SK
8.8.1 Simonka- (?imonka/Pre?ovské vrchy)  SK 
8.8.2 Makovica- (Makovica)  SK 
8.8.3 Bagota- (Bogota)  SK 
8.8.4 Milic- (Milič)  SK/H 
8.8.5 Háromhutai-  H
8.8.6 Molyvás-hegycsoport  H
8.8.7 Tokaji-hegy  H
8.8.8 Szerencsi-dombság  H
8.8.9 Tokajhegyalja  H
8.8.10 Hegyköz  H/SK
8.8.10/a Ronyva-kapu (Roňavská brána)  H
8.8.11 Zempléni-rögök (Zemplínske vrchy)  H/SK 
8.8.12 Gálszécsi-hegyalja (Podslanská pahorkatina)  SK
8.9 Nógrádi-medence (Ipežská kotlina)  SK/H
8.9.1 Balassagyarmati-medence (Dolnonovohradská kotlina)  SK/H 
8.9.1/a Középső-Ipoly-völgy  #
8.9.1/b Nógrádi-öblözet  #
8.9.1/c Csábi-dombság (Čebovská pahorkatina)  #
8.9.1/d Nógrád-szentpéteri-dombság (Pôtorská pahorkatina)  #
8.9.2 Losonci-medence (Horno-novohradská kotlina)  SK/H 
8.9.2/a Ipoly-teraszok (Ipežské terasy)  #
8.9.2/b Jelsőci-dombság (Jel?ovská pahorkatina)  #
8.9.2/c Poltári-dombság (Poltarská pahorkatina)  #
8.10 Sajó--Hernád-medence (Rimavsko?ko?ická kotlina)  H/SK 
8.10.1 Gömöri-medence (Gemerská/Rimavská kotlina)  H/SK
8.10.1/a Gömöri-teraszok (Gemerské terasy)  SK
8.10.1/b Osgyáni-dombság (O?dianska pahorkatina)  SK
8.10.1/c Baktai-dombság (Baktianska pahorkatina)  SK
8.10.1/d Vályi-dombság (Válicka pahorkatina)  SK
8.10.1/e Licei-dombság (Licinská pahorkatina)  SK
8.10.2 Putnoki-dombság (Gemerská pahorkatina)  H/SK
8.10.3 Borsodi-medence  H
8.10.4 Szendrői-rögök  H
8.10.5 Bódva--Rakaca-völgy  H
8.10.6 Cserehát (Abovská pahorkatina)  H/SK
8.10.6/a Nyugati-Cserehát  #
8.10.6/b Keleti-Cserehát  #
8.10.7 Tornai-dombság (Turnianská pahorkatina)  H/SK
8.10.8 Kanyapta-medence (Mokrad' Kaňapta)  SK
8.10.9 Kassai-hegyalja (Ko?ické predhorie)  SK
8.10.10 Alsó-Hernád-völgy (Hornádska niva)  H/SK
8.10.11 Alsó-Tarca-dombság (Toryská pahorkatina)  SK
8.10.12 Abaúji-hegyalja (Abovské predhorie)  H/SK
8.10.12/a Meződűlő #
8.11.B MAGAS-FELFÖLD (Vnútorné Západné Karpaty/Wewnętrzne Karpaty Zachodnie)  A/SK/PL/H
8.11 Selmeci-körhegység (Slovenské stredohorie)  SK
8.11.1 Selmeci-hegység (?tiavnické vrchy)  SK
8.11.1/a Szitnya-hegycsoport (Sitnianska vrchovina)  SK
8.11.1/b Szkalka-hegycsoport (Skalka)  SK
8.11.1/c Hodrusbányai-hegycsoport (Hodru?ská hornatina)  SK
8.11.1/d Selmeci-medence (?tiavnická kotlina)  SK
8.11.1/e Báti-öblözet (Bátovská pahorkatina)  SK
8.11.1/f Szlovák-kapu (Slovenská brána)  SK
8.11.1/g Koszmályi-dombok (Kozmálovské và?ky)  SK
8.11.2 Korponai-erdő (Krupinská planina)  SK
8.11.3 Újbányai-hegység (Pohronský Inovec)  SK
8.11.4 Madaras (Vtáčnik)  SK
8.11.5 Körmöci-hegység (Kremnické vrchy)  SK
8.11.6 Jávoros (Javorie)  SK
8.11.7 Osztrovszki-hegység (Ostrô?ky)  SK
8.11.8 Zólyomi-Polyána (Požana)  SK
8.11.9 Garamszent-kereszti-medence (?iarska kotlina)  SK
8.11.10 Zólyomi-medence (Zvolenská kotlina)  SK
8.11.10/a Besztercebányai-medence (Bystrické podolie)  SK
8.11.10/b Szliácsi-medence (Sliačská kotlina)  SK
8.11.10/c Nagyszalatnai-medence (Slatinská kotlina)  SK
8.11.10/d Gyetvai-medence (Detvianska kotlina)  SK
8.11.10/e Tótpelsőci-medence (Plie?ovská kotlina) SK
8.12 Gömör Szepesi-érchegység (Slovenské rudohorie)  SK
8.12.1 Póniki-hegyek (Pônická vrchovina)  SK
8.12.2 Vepor-hegység (Veporské vrchy)  SK
8.12.2/a Libetbányai-hegycsoport (Čier?az)  SK
8.12.2/b Klenóci-hegycsoport (Klenovské vrchy)  SK
8.12.2/c Sziklai-fennsík (Sihlianska planina)  SK
8.12.2/d Málnapataki-hegycsoport (Málinské vrchy)  SK
8.12.3 Murányi-fennsík (Muránska planina)  SK
8.12.4 Sztracenai-hegység vagy Szlovák-paradicsom (Slovenský raj, Stratenská hornatina) SK
8.12.5 Gálmusz-hegység (Galmus/Hnilecké vrchy)  SK
8.12.6 Ratkói-hegység (Ratkovské vrchy)  SK
8.12.7 Rőcei-hegység (Revúcke vrchy/Stolické vrchy)  SK
8.12.8 Dobsinai-hegység (Dob?inské vrchy)  SK
8.12.9 Rozsnyói-hegység (Ro?ňavské vrchy)  SK
8.12.10 Kassai-hegység (Ko?ické vrchy) SK
8.13 Gömör--Tornai-karszt (Slovenský kras)  H/SK
8.13.1 Rozsnyói-medence (Ro?ňavská kotlina)  SK
8.13.2 Jolsvai-karszt (Jel?avský kras)  SK
8.13.3 Pelsőci-Nagy-hegy (Ple?ivská planina)  SK
8.13.4 Szilicei-fennsík (Silická planina)  SK
8.13.5 Szádelői-karszt (Zádielský kras)  SK
8.13.6 Aggteleki-karszt  H/SK
8.13.7 Tornai-medence (Turnianska kotlina)  H/SK
8.13.8 Szalonnai-hegység  H
8.13.9 Rudabányai-hegység  H
8.14 Kis-Kárpátok (Malé Karpaty)  A/SK
8.14.1 Hainburgi-rög (Hainburger Höhe)  A 
8.14.2 Dévényi-kapu (Porta Hungarica/Thebener Pforte/Devínska brána)  A/SK 
8.14.3 Dévényi-hegycsoport (Devínske Karpaty)  SK 
8.14.4 Bazini-hegycsoport (Pezinské Karpaty)  SK 
8.14.5 Berezói-hegycsoport (Brezovské Karpaty)  SK 
8.14.6 Csejtei-hegyek (Čachtické Karpaty)  SK
8.15 Elő-Fátra (Nyitra Zsolnai-hegyvidék/Nitriansko ?ilinská hornatina)  SK
8.15.1 Tribecs-hegység (Tribeč)  SK
8.15.1/a Zobor-hegycsoport (Zobor)  SK
8.15.1/b Tribecs-hegycsoport (Vežký Tribeč)  SK
8.15.1/c Razgyel-hegycsoport (Rázdiel)  SK
8.15.2 Inóc-hegység (Povazský Inovec)  SK
8.15.3 Sztrázsó-hegység (Stra?ovská vrchovina)  SK
8.15.3/a Trencséni-hegycsoport (Trenčianska vrchovina)  SK
8.15.3/b Száraz-Magura (Suchá Magura)  SK
8.15.3/c Kis-Magura (Malá Magura)  SK
8.15.3/d Bélapataki-medence (Belianska kotlina)  SK
8.15.3/e Központi-Sztrázsó (Zliechovská hornatina)  SK
8.15.3/f Deményi-medence (Domani?ská kotlina)  SK
8.15.3/g Szulyó Manini-hegycsoport (Súžovské vrchy)  SK
8.15.4 Felső-nyitrai-medence (Hornonitranská kotlina)  SK
8.15.5 Zsolnai-medence (?ilinská kotlina) SK
8.16 Fátravidék (Fatranská hornatina)  SK
8.16.1 Kis-Fátra (Malá Fatra)  SK
8.16.1/a Mártoni-havasok (Martinske hože/Lúčanská Fatra)  SK
8.16.1/b Kriván-Fátra (Krivánska Fatra)  SK
8.16.2 Zsár-hegység (?iar)  SK
8.16.3 Túróci-medence (Turčianska kotlina)  SK
8.16.4 Nagy-Fátra (Vežká Fatra) SK
8.17 Alacsony-Tátra vidéke (Nízkotatranská hornatina)  SK
8.17.1 Felső-Garam-medence (Horehronské podolie)  SK
8.17.2 Óhegyi-Tátra (Starohorské vrchy)  SK
8.17.3 Nyugati-Alacsony-Tátra (Ďumbierske Tatry)  SK
8.17.4 Keleti-Alacsony-Tátra (Krážovohožské Tatry)  SK
8.17.5 Kecskehát (Kozie Chrbty) SK
8.18 Magas-Tátra vidéke (Vysokotatranská hornatina/Łańcuch Tatrzański)  SK/PL
8.18.1 Kócs-hegység (Chočské vrchy)  SK 
8.18.2 Liptói-havasok (Nyugati-Tátra) (Západné Tatry/Tatry Zachodnie)  SK/PL 
8.18.3 Magas-Tátra (Vysoké Tatry/Tatry Wschodnie)  SK/PL 
8.18.4 Bélai-Tátra (Belianske Tatry)  SK
8.19 Liptó Szepesi-medence (Podtatranská kotlina)  SK
8.19.1 Liptói-medence (Liptovská kotlina)  SK
8.19.2 Felső-Szepesség (Popradská kotlina)  SK
8.19.3 Alsó-Szepesség (Hornádska kotlina) SK
8.20 Szepes Sárosi-hegyvidék (Spi?sko ?ari?ská vrchovina)  SK
8.20.1 Fekete-hegyek (Čierna hora)  SK
8.20.2 Branyiszkó-hegység (Branisko)  SK
8.20.3 Lőcsei-hegység (Levočské vrchy)  SK
8.20.4 Szinyei-dombság (?ari?ská vrchovina)  SK
8.20.5 Felső-Tarca-völgy (?ari?ské podolie) SK
8.21.C ÉSZAKI-KÁRPÁTOK (Vonkaj?ie Západné Karpaty/Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)  A/CZ/SK/PL
8.21 Közép-Vágvölgyi-medencesor (Stredopova?ské podolie)  SK
8.21.1 Miavai-dombság (Myjavská pahorkatina)  SK
8.21.2 Trencséni-medence (Trenčianska kotlina)  SK
8.21.3 Illavai-medence (Ilavská kotlina)  SK
8.21.4 Vágbesztercei-medence (Pova?skobystrická kotlina)  SK
8.22 Északi-Tátraalja (Severotatranské podhorie/Obni?enia Orawsko-Podhalańskie)  SK/PL 
8.22.1 Alsó-árvai-medence (Dolnooravská vrchovina)  SK 
8.22.2 Szkorusina (Skoru?ina)  SK/PL 
8.22.3 Podhale  PL 
8.22.4 Szepesi-Magura (Magura Spiska/Spi?ská Magura)  PL/SK 
8.22.5 Felső-árvai-medence (Hornooravská kotlina/Kotlina Orawska)  SK/PL 
8.22.6 Nowytargi-medence (Kotlina Nowotarska)  PL 
8.22.7 Pieninek (Pieniny)  SK/PL
8.23 Morva-Kárpátok (Moravské Karpaty)  A/CZ
8.23.1 Mikulovi-hegység (Pollauer Berge/Mikulovská vrchovina)  A/CZ 
8.23.2 ?dánicei-erdő (?dánický les/Steinitzer Wald)  CZ 
8.23.3 Kyjovi-dombság (Kyjovská pahorkatina)  CZ 
8.23.4 Litenčicei-dombság (Litenčická pahorkatina)  CZ 
8.23.5 Mars-hegység (Chřiby/Marschgebirge)  CZ
8.24 Morva--Szlovák-határhegység (Slovensko--moravské Karpaty)  CZ/SK
8.24.1 Fehér-Kárpátok (Bilé Karpaty/Biele Karpaty)  CZ/SK
8.24.1/a Zsalosztina-hegycsoport (?alostinská vrchovina)  #
8.24.1/b Javorina-hegycsoport (Javorinská hornatina)  #
8.24.1/c Bestin-hegycsoport (Be?tiny) #
8.24.1/d Lopenik-hegycsoport (Lopenická hornatina)  #
8.24.1/e Szúcsi-hegycsoport (Súčanská hornatina) #
8.24.1/f Kobulinec-hegycsoport (Kobylináč)  #
8.24.1/g Bossáci-szirtek (Bo?ácke bradlá)  #
8.24.1/h Oroszlánkői-szirtek (Vr?atské bradlá)  #
8.24.2 Vizovicei-hegység (Vizovická vrchovina)  CZ 
8.24.3 Hostýn--Vsetíni-hegység (Hostýnsko--vsetínská hornatina)  CZ 
8.24.3/a Hostýn-hegycsoport (Hostýnské vrchy)  CZ 
8.24.3/b Vsetíni-hegycsoport (Vsetínské vrchy)  CZ 
8.24.4 Hostýn-alji-dombság (Podhostýnská pahorkatina)  CZ 
8.24.5 Ro?novi-völgy (Ro?novská brázda)  CZ 
8.24.6 Jávornik (Javorníky)  CZ/SK 
8.24.6/a Magas-Jávornik (Vysoké Javorníky)  #
8.24.6/b Alacsony-Jávornik (Nízke Javorníky) #
8.25 Nyugati-Beszkidek (Západné Beskydy/Beskid Zachodnie)  CZ/PL/SK
8.25.1 Morva--Sziléziai-Beszkidalja (Západobeskydské podhůří/Pogórze Morawsko-?lšski)  CZ/PL 
8.25.2 Morva-Sziléziai-Beszkidek (Moravskoslezské Beskydy/Beskid Morawsko-?lšski)  CZ/SK/PL
8.25.2/a Radho?t-hegycsoport (Radho?t) #
8.25.2/b Polom-hegycsoport (Malý a Velký Polom)  #
8.25.2/c Turzófalvi-hegycsoport (Turzovská vrchovina)  #
8.25.2/d Jablonkai-völgy (Jablunkovská brázda)  #
8.25.2/e Jablonkai-felföld (Jablunkovské medzihorie)  #
8.25.2/f Czantoria/Čantorije  #
8.25.2/g Barania Góra  #
8.25.3 Csacai-medence (Hornokysucké podolie)  SK 
8.25.4 Kiszucai-hegyek (Kysucké vrchy) SK 
8.25.5 Árvai-Magura (Oravská Magura)  SK 
8.25.6 Magas-Beszkidek (Slovenské Beskydy/Beskid ?ywiecki)  SK/PL 
8.25.6/a Racsa (Racza)  #
8.25.6/b Osszus (O?ust/Oszust)  #
8.25.6/c Pilsko  #
8.25.6/d Babia Góra  #
8.25.6/e Polica  #
8.25.7 ?ywieci-medence (Kotlina ?ywiecka)  PL 
8.25.8 Kis-Beszkidek (Beskid Mały)  PL 
8.25.8/a Magórka  PL 
8.25.8/b Madohora  PL 
8.25.9 Makówi-Beszkidek (Beskid Makowski)  PL 
8.25.9/a Jalowiec  PL 
8.25.9/b Koskówka  PL 
8.25.9/c Koloń  PL 
8.25.9/d Zębalowa  PL 
8.25.9/e Lubomir  PL 
8.25.10 Szigetes-Beszkidek (Beskid Wyspowy)  PL 
8.25.10/a Luboń  PL 
8.25.10/b Kamionna Góra  PL 
8.25.10/c Jaworz  PL 
8.25.10/d Mogielica  PL 
8.25.11 Gorce  PL 
8.25.11/a Turbacz  PL 
8.25.11/b Kudłoń  PL 
8.25.11/c Gorc  PL 
8.25.11/d Lubań  PL 
8.25.12 Szandeci-medence (Kotlina Sšdecka)  PL 
8.25.13 Szandeci-Beszkidek (Beskid Sšdecki/źubovnianska vrchovina)  PL/SK 
8.25.14 Lublói-medence (źubovnianska kotlina)  SK 
8.25.15 Csergő-hegység (Čergov)  SK 
8.25.16 Grybówi-hegyek (Góry Gry-bówskie)  SK 
8.25.17 Sárosi-határhegység (Nízke Beskydy/Góry Bardiówsko?Dukelskie)  SK 
8.25.18 Szekcsői-dombság (Ondavská vrchovina-zapadná čast')  SK/PL 
8.25.19 Makovicai-dombság (Ondavská vrchovina-severná čast')  PL 
8.25.20 Gorlice--Jasłói-medence (Obni?enie Gorlicko-Jasielskie)  PL 
8.25.21 Wieliczkai-dombság (Pogórze Wieliczkie)  PL 
8.25.22 Wi?niczi-dombság (Pogórze Wi?nickie)  PL 
8.25.23 Ro?nówi-dombság (Pogórze Ro?nowskie)  PL 
8.25.24 Czię?kowicei-dombság (Pogórze Czię?kowickie)  PL 
8.25.25 Strzy?ówi-dombság (Pogórze Strzy?owskie)  PL
9 ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK/Východné Karpaty/Karpaty Wschodnie/Szhidni Karpati/Carpaţii Orientali-grupa nordică PL/SK/UA/RO
9.1 Vihorlát--Gutin-hegyvidék (Vihorlatské vrchy/Vulkanicsni Karpati/Munţii vulcanici Vihorlat--Gutâi)  SK/UA/RO
9.1.1 Homonnai-hegység (Humenské vrchy)  SK 
9.1.2 Vihorlát-hegység (Vihorlat)  SK 
9.1.3 Pricske-hegycsoport (Popriečny vrch/Popricsni verh)  SK/UA 
9.1.4 Vihorlátalja (Podvihorlátska pahorkatina)  SK 
9.1.5 Ungvári-kapu (Uzshorodszka peredhirja)  UA 
9.1.6 Kéklő-hegység (Szinyak)  UA 
9.1.7 Szerednyei-hegyalja (Szerednyanszka peredhirja)  UA 
9.1.8 Munkácsi-kapu (Mukacsevszka peredhirja)  UA 
9.1.9 Borló-hegység (Velikij Gyil)  UA 
9.1.10 Hát (Malij Gyil)  UA 
9.1.11 Ilosvai-medence (Irsavszka kotlovina)  UA 
9.1.12 Nagyszőlősi-hegység (Vihohragyivszki hori)  UA 
9.1.13 Beregszászi-dombság (Berehovszki hori)  UA 
9.1.14 Huszti-kapu (Husztszki vorota)  UA 
9.1.15 Avas-hegység (Avasszki hori/Munţii Oaşului)  UA/RO 
9.1.16 Gutin-hegység (Munţii Igniş--Gutâi)  RO 
9.1.16/a Rozsály--Kőhát-hegycsoport (Munţii Igniş)  RO 
9.1.16/b Gutin-hegycsoport (Munţii Gutâi)  RO 
9.1.17 Avasalja (Piemontul şi Depresiunea Oaşului)  UA/RO 
9.1.17/a Avas-medence (Depresiunea Oaşului)  #
9.1.17/b Komorzán--Tartolci-medence (Depresiunea Cămărzana--Târşolţ)  #
9.1.17/c Turci-hegyalja (Piemontul Turţului)  #
9.1.17/d Batarcsi-medence (Depre-siunea Bătarci) #
9.2 Lápos--Széples-hegyvidék (Munţii Lăpuş--Ţibleş)  RO
9.2.1 Lápos-hegység (Munţii Lăpuşului)  RO 
9.2.2 Széples-hegység (Munţii Ţibleşului) RO 
9.3 Máramarosi-medence (Marmarosszka kotlovina/Depresiunea Maramu-reşului)  UA/RO
9.3.1 Máramarosi-szirtek  UA
9.3.2 Alsó-Máramaros (Szolotvinszka kotlovina/Valea Tisei)  UA/RO
9.3.3 Felső-Máramaros (Valea Vişeului şi Izei + Dealurile Maramureşului)  RO
9.4 Máramaros--Radnai-masszívum (Masivul Maramureş--Rodna)  UA/RO
9.4.1 Máramarosi-masszívum (Rahivszki hori + Csivcsini/Munţii Maramureşului)  UA/RO 
9.4.1/a Iván-havas-(Pop Ivan)  #
9.4.1/b Várkő-(Farcău)  #
9.4.1/c Köves-(Pietrosu Maramureşului) #
9.4.1/d Torojága-(Toroiaga)  #
9.4.1/e Sárkány-(Cearcanu)  #
9.4.1/f Cibói-hegycsoport (Munţii Ţibău)  #
9.4.1/g Havasmezei-medence (Depresiunea Poienile de sub Munte)  #
9.4.2 Radnai-havasok (Munţii Rodnei)  RO 
9.4.2/a Öreg-bérc csoportja (Grupa Bătrâna)  RO 
9.4.2/b Nagy-Pietrosz csoportja (Grupa Pietrosu Mare)  RO 
9.4.2/c Ünőkő-hegycsoport (Grupa Ineu)  RO 
9.4.3 Szuhard-hegység (Munţii Suhardului)  RO 
9.4.4 Radnai-völgy (Valea Rodnei)  RO 
9.5 Borgói-hegyvidék (Munţii Bârgău--Dorna)  RO
9.5.1 Borgói-hegység (Munţii Bârgăului)  RO
9.5.2 Dorna-medence (Depresiunea Dornelor) RO
9.6 Keleti-Beszkidek (Východné Beskydy/Beskid Wschodnie/Szhidni Beszkidi)  SK/PL/UA
9.6.0/A Krajnyák (Krajini)  
9.6.1 Domásai-dombság (Ondavská vrchovina-východná čast')  SK 
9.6.2 Homon-nai-medence (Humenské podolie)  SK 
9.6.3 Ungi-Krajnya (Uzsszka krajina)  SK/UA 
9.6.4 Szolyvai-medence (Szvaljavszka kotlovina)  UA 
9.6.5 Dolhai-medence (Dovhanszka kotlovina)  UA
9.6.6/B Polonyinák (Polonyini)  
9.6.6 Zempléni-határhegység (Góry Lupkowskie/Laborecká vrchovina)  PL/SK
9.6.7 Ungi-határhegység (Bieszczady Wewnętrzne/Bukovské vrchy/Bukovszki hori)  PL/SK/UA 
9.6.8 Róna-havas (Polonyina Rivna)  UA 
9.6.9 Borzsa-havas (Polonyina Borzsava)  UA
9.6.10/C Verhovina  
9.6.10 Rymanówi-hegység (Wzgórza Rymanowskie)  PL 
9.6.11 Bukowica  PL 
9.6.12 Krosno--Sanoki-medence (Kotlina Kro?nieńsko-Sanocka)  PL 
9.6.13 Besszádi-völgység (Bieszczady Zewnętrzne/Besszadi)  PL/UA 
9.6.13/a Felső-Szan-völgy (Dolina wierchnego Sana)  #
9.6.13/b Odryt  #
9.6.13/c ?uków  #
9.6.14 Turkai-Verhovina (Turecka Verhovina)  UA 
9.6.15 Vereckei-Verhovina (Verecka Verhovina)  UA
9.6.16/D Külső vonulat   
9.6.16 Dynówi-dombság (Pogórze Dynowskie)  PL 
9.6.17 Przemyśli-dombság (Pogórze Przemyskie)  PL/UA 
9.6.18 Sós-hegység (Góry Słonne)  PL 
9.6.19 Felső-Dnyeszter-Beszkidek (Verhnyidnyisztrovszki Beszkidi)  PL/UA 
9.6.20 Szkolei-Beszkidek (Szkolivszki Beszkidi)  UA
9.7 Gorgánok vidéke  UA
9.7.1 Gorgánok (Horhani)  UA
9.7.2 Máramarosi-Verhovina (Marmarosszka Verhovina)  UA
9.7.3 Kraszna-havas (Polonyina Kraszna)  UA
9.7.4 Fagyalos (Szvidovec) UA
9.8 Csornahora  UA
9.9 Obcsinák (Obscsini/Obcinele)  UA/RO
9.9.1 Pokutiai-Obcsinák (Pokutszki hori)  UA 
9.9.2 Keleti-Verhovina (Szhidna Verhovina)  UA 
9.9.3 Grinyávok (Hrinyavi)  UA 
9.9.4 Bukovinai-Obcsinák (Bukovinszki Obscsini/Obcinele Bucovinei)  UA/RO 
9.9.4/a Nyíres-Obcsina (Obcina Mestecăniş)  #
9.9.4/b Feredő-Obcsina (Obcina Feredeu)  #
9.9.4/c Nagy-Obcsina (Obcina Mare)  #
9.9.5 Moldova-medence (Depresiunea Moldovei)  #
10 BIHARERDŐ (Erdélyi-középhegység)/Munţii Apuseni RO
10.1 Marosmenti-hegyvidék (Munţii Mureşului) RO
10.1.1 Zarándi-hegység (Munţii Zarandului)  RO
10.1.1/a Aradhegyalja (Podgoria Aradului)  RO
10.1.1/b Hegyes (Highiş)  RO
10.1.1/c Solymos (Drocea)  RO
10.1.2 Körösbányai-hegység (Munţii Metaliferi, grupa vestică)  RO
10.1.3 Csetrás-hegység (Munţii Metaliferi, grupa centrală)  RO
10.1.4 Zalatnai-hegység (Munţii Metaliferi, grupa estică)  RO
10.1.4/a Almás--Balsai-medence (Depresiunea Almaş--Balşa)  RO
10.1.4/b Zalatnai-medence (Depresiunea Zlatna)  RO
10.1.5 Detonáta-hegység (Munţii Detunatelor)  RO
10.1.6 Torockói-havasok (Munţii Trascăului)  RO
10.1.6/a Mogosi-medence (Depresiunea Mogoş)  RO
10.1.6/b Torockói-medence (Depresiunea Trascău)  RO
10.1.6/c Székelykő (Piatra Secuilor)  RO
10.1.6/d Hesdát-hegycsoport (Culmea Hăjdatelui) RO
10.2 Bihar--Gyalui-hegyvidék (Munţii Bihor--Muntele Mare) RO
10.2.1 Bihar-hegység (Munţii Bihorului)  RO
10.2.1/a Petroszi-havasok (Munţii Pietroasei)  RO
10.2.1/b Alsó-havas (Munţii Cucurbăta)  RO
10.2.1/c Gajna-hegycsoport (Munţii Găina)  RO
10.2.1/d Csigla (Ţiclău)  RO
10.2.2 Kalota-havas (Munţii Vlădeasa)  RO
10.2.2/a Biharfüredi-medence (Bazinetul Stâna de Vale)  RO
10.2.2/c Vlegyásza (Vlădeasa)  RO
10.2.2/d Székelyjói-hegycsoport (Culmea Henţului)  RO
10.2.2/e Csucsa--Feketetói-medence (Depresiunea Ciucea--Negreni)  RO
10.2.3 Gyalui-havasok (Munţii Gilău + Mun-tele Mare)  RO
10.2.3/a Gyalui-hegység (Munţii Gilău)  RO
10.2.3/b Öreg-havas (Muntele Mare)  RO
10.2.4 Móc-földi-medence (Depresiunea Ţara Moţilor)  RO
10.3 Körösvidéki-hegységek (Masivele Crişene) RO
10.3.1 Béli-hegység (Munţii Codru--Moma)  RO
10.3.2 Királyerdő (Munţii Pădurea Craiului)  RO
10.3.3 Réz-hegység (Muntele Şes/Munţii Plopiş)  RO
10.3.4 Meszes-hegység (Munţii Meseşului) RO
10.4 Körösvidéki-dombság (Dealurile Crişene) RO
10.4.1 Zarándi-hegyalja (Dealurile Cigherului)  RO
10.4.1/a Mokra-hegy (Dealu Mocrei) RO
10.4.1/b Pankotai-hegy (Dealu Pâncotei) RO
10.4.2 Zarándi-medencesor (Culoarul depresionar al Zarandului)  RO
10.4.2/a Honctői-medence (Depresiunea Gurahonţ)  RO
10.4.2/b Peleskefalvi-medence (Depresiunea Pleşcuţa)  RO
10.4.2/c Nagyhalmágyi-medence (Depresiunea Hălmagiu)  RO
10.4.2/d Brádi-medence (Depresiunea Brad)  RO
10.4.3 Béli-hegyalja (Dealurile Codru--Momei)  RO
10.4.4 Belényesi-medence (Depresiunea Beiuş)  RO
10.4.5 Királyerdőalja (Dealurile Pădurii Craiului)  RO
10.4.6 Báródság (Depresiunea Vad?Borod)  RO
10.4.6/a Élesdi-hegyalja (Dealurile Lugaşului)  RO
10.4.6/b Királyhágó (Piatra Craiului)  RO
10.4.6/c Révi-szoros (Defileul Vadu Crişului)  RO
10.4.7 Bihari-Hegyköz (Dealurile Oradei) RO
10.5 Szilágysági-dombvidék (Dealurile Silvaniei) RO
10.5.1 Berettyó-dombság (Dealurile Barcăului)  RO
10.5.1/a Papfalvi-medence (Depresiunea Popeşti)  RO
10.5.1/b Berettyószéplaki-medence (Depresiunea Suplacu de Barcău)  RO
10.5.1/c Kémeri-medence (Depresiunea Camăr)  RO
10.5.1/d Szilágy-nagyfalusi-medence (Depresiunea Barcău)  RO
10.5.2 Krasznamenti-dombság (Dealurile Crasnei)  RO
10.5.2/a Érszőlősi-dombság (Dealurile Viişoarei)  RO
10.5.2/b Szilágysomlyói-medence (Depresiunea Şimleu Silvaniei)  RO
10.5.2/d Zilahi-medence (Depresiunea Zalău)  RO
10.5.3 Szilágysomlyói-Magura (Măgura Şimleului)  RO
10.5.4 Szilágymenti-dombság (Dealurile Sălajului)  RO
10.5.4/a Szilágykirvai-rög (Măgura Chilioarei)  RO
10.5.5 Szatmári-Bükkalja (Piemontul Codrului) RO
10.5.6 Szilágysági-Bükk (Culmea Codrului)  RO
10.5.7 Bükkvidéki-dombság (Dealurile Codrului)  RO
10.5.8 Nagybányai-medence (Depresiunea Baia Mare)  RO
10.5.9 Szamoscikói-rög (Prisaca)  RO
10.5.10 Kővári-dombság (Dealurile Chioarului)  RO
10.5.10/a Kővári-medence (Depresiunea Ţara Chioarului)  RO
10.5.10/b Kápolnoki-dombság (Dealurile Copalnic)  RO
10.5.11 Kővár-hegység (Preluca) RO
11 ERDÉLYI-MEDENCE/Depresiunea Transilvaniei RO
11.1 Déli-Szamos-hátság (Podişul Someşan de Sud) RO
11.1.1 Kalotaszegi-dombság (Dealurile Huedinului)  RO
11.1.1/a Bánffyhunyadi-medence (Depresiunea Huedinului)  RO
11.1.1/b Kapusmente (Valea Căpuşului)  RO
11.1.1/c Nádasmente (Valea Nadăşului) RO
11.1.2 Almás--Egregy-medence (Depresiunea Almaş--Agrij)  RO
11.1.3 Kolozsvári-dombság (Dealurile Clujului)  RO
11.1.4 Dési-dombság (Dealurile Dejului)  RO
11.1.5 Csákigorbói-dombság (Dealurile Gârboului)  RO
11.1.6 Kis-Szamos völgye (Culoarul Someşului Mic)  RO
11.1.7 Feleki-dombság (Dealurile Feleacului)  RO
11.1.7/a Tordaszentlászlói-medence (Depresiunea Săvădisla)  RO
11.1.7/b Alsójárai-medence (Depresiunea Iara)  RO
11.1.7/c Peterdi-medence (Depresiunea Petreşti)  RO
11.1.7/d Tordatúri-medence (Depresiunea Tureni) RO
11.2 Északi-Szamos-hátság (Podişul Someşan de Nord) RO
11.2.1 Szamos völgye (Culoarul Someşului)  RO
11.2.2 Szamoszug (Culmea Prisnel + Dealurile Boiului)  RO
11.2.3 Csicsói-dombság (Dealurile Ciceului)  RO
11.2.4 Ilosvai-hegység (Culmea Breaza)  RO
11.2.5 Lápos-medence (Depresiunea Lăpuşului) RO
11.3 Erdélyi-Mezőség (Câmpia Transilvaniei) RO
11.3.1 Északi-Mezőség (Câmpia de Nord/Câmpia Fizeşului)  RO
11.3.1/a Széki-dombság (Dealurile Sicului)  RO
11.3.1/b Szászzsombori-dombság (Dealurile Jimborului)  RO
11.3.1/c Szászlekencei-dombság (Dealurile Lechinţei)  RO
11.3.2 Déli-Mezőség (Câmpia de Sud/Câmpia Sărmaşului)  RO
11.3.2/a Marosludasi-dombság (Colinele Luduşului)  RO
11.3.2/b Komlódmenti-dombság (Colinele Comlodului)  RO
11.3.2/c Mezőmadarasi-dombság (Colinele Mădăraşului)  RO
11.3.3 Marosmező (Culoarul Mureşului)  RO
11.4 Küküllők dombsága (Podişul Târnavelor) RO
11.4.1 Nyárádmente (Valea şi Dealurile Nirajului)  RO
11.4.2 Kis-Küküllő-menti-dombság (Podişul Târnavei Mici)  RO
11.4.2/a Dicsőszentmártoni-dombság (Podişul Târnăvenilor)  RO
11.4.2/b Magyarlapádi-dombság (Podişul Lopadei)  RO
11.4.3 Kis-Küküllő völgye (Culoarul Târnava Mică)  RO
11.4.4 Küküllőközi-dombság (Podişul Târnavei Mari)  RO
11.4.4/a Erzsébetvárosi-dombság (Podişul Dumbrăvenilor)  RO
11.4.4/b Balázsfalvi-dombság (Podişul Blajului)  RO
11.4.5 Nagy-Küküllő völgye (Culoarul Târnava Mare)  RO
11.4.6 Hortobágy dombsága (Podişul Hârtibaciu de Nord)  RO
11.4.6/a Héjjasfalvi-dombság (Podişul Vânătorilor)  RO
11.4.6/b Medgyesi-dombság (Podişul Mediaşului)  RO
11.4.6/c Vurpódi-dombság (Podişul Vurpărului)  RO
11.4.6/d Hortobágy völgye (Culoarul Hârtibaciului)  RO
11.4.7 Oltmelléki-dombság (Podişul Hârtibaciu de Sud)  RO
11.4.7/a Tyukosi-dombság (Podişul Ticuşului)  RO
11.4.7/b Nádpataki-dombság (Podişul Rodbavului)  RO
11.4.7/c Nagysinki-dombság (Podişul Cincului)  RO
11.4.7/d Illenbáki-dombság (Podişul Făgetului)  RO
11.4.7/e Vesztényi-domb (Chicera Veştemului)  RO
11.4.8 Székásmenti-dombság (Dealurile Secaşelor)  RO
11.4.8/a Viza völgye (Culoarul Vişei)  RO
11.4.8/b Omlási-dombság (Podişul Amnaşului)  RO
11.4.8/c Csergedi-dombság (Podişul Cergăului)  RO
11.4.8/d Székásközi-dombság (Podişul Între Secaşe)  RO
11.4.8/e Apoldi-medence (Depresiunea Apoldului)  RO
11.4.8/f Szászorbai-hegyalja (Colinele Gârbovei) RO
11.5 Beszterce--Régeni-dombvidék (Subcarpaţii Transilvaniei, sectorul de nord) RO
11.5.1 Naszódi-dombság (Muscelele Năsăudului)  RO
11.5.2 Besztercei-dombság (Dealurile Bistriţei)  RO
11.5.3 Régeni-dombság (Dealurile Mureşului/Reghinului)  RO
11.5.3/a Monorfalvi-dombság (Dealurile Monorei)  RO
11.5.3/b Régeni-Maros-völgy (Culoarul Deda--Reghin)  RO
11.5.3/c Idecsi-dombság (Dealurile Osoiu)  RO
11.5.3/d Görgény völgye (Valea Gurghiului)  RO
11.5.3/e Marostelki-dombság (Dealurile Teleacului) RO
11.6 Szováta--Udvarhelyi-dombvidék (Subcarpaţii Transilvaniei, sectorul de sud) RO
11.6.1 Sóvidéki-dombság (Subcarpaţii Târnavei Mici)  RO
11.6.1/a Bökecs-tető (Dealurile Becheci)  RO
11.6.1/b Szováta--Sóváradi-medence (Depresiunea Sovata--Sărăţeni)  RO
11.6.1/c Parajd--Korondi-medence (Depresiunea Praid--Corund)  RO
11.6.1/d Siklódi-kő (Dealurile Şiclodului)  RO
11.6.1/e Firtos (Dealurile Firtuşului)  RO
11.6.1/f Gagy völgye (Valea Goagiului)  RO
11.6.2 Udvarhelyi-dombság (Subcarpaţii Odorheiului)  RO
11.6.2/a Fehér-Nyikó mente (Valea Feernicului)  RO
11.6.2/b Rez-tető (Dealurile Aramei)  RO
11.6.2/c Székelyudvarhelyi-medence (Depresiunea Odorheiu Secuiesc)  RO
11.6.3 Homoródi-dombság (Subcarpaţii Homoroadelor)  RO
11.6.3/a Homoród-medence (Depresiunea Homorod)  RO
11.6.3/b Erkedi-dombság (Dealurile Architei)  RO
11.6.3/c Szászbudai-medence (Depresiunea Buneşti) RO
11.7 Dél-erdélyi-medencesor (Culoarul depresionar Sălişte--Sibiu--Făgăraş) RO
11.7.1 Szebeni-medence (Depresiunea Sălişte--Sibiu)  RO
11.7.1/a Szebeni-völgysík (Lunca Sibiului)  RO
11.7.1/b Szebeni-hegyalja (Mărginimea Sibiului)  RO
11.7.1/c Szelistyei-medence (Depresiunea Sălişte)  RO
11.7.2 Fogarasföld (Depresiunea Făgăraş/Ţara Oltului) RO
11.8 Erdélyi-Hegyalja (Culoarul depresionar Alba Iulia--Turda) RO
11.8.1 Tordai-hegyalja (Câmpia şi dealurile Turzii)  RO
11.8.1/a Keresztesmező (Câmpia Turzii)  RO
11.8.1/b Aranyosszéki-dombság (Podişul Măhăcenilor)  RO
11.8.2 Alsófehéri-hegyalja (Dealurile Alba Iulia--Aiud)  RO
11.8.2/a Nagyenyedi-dombság (Dealurile Aiudului)  RO
11.8.2/b Marosszentimrei-dombság (Dealurile Bilag) RO
11.8.2/c Magyarigeni-medence (Depresiunea Ighiu) RO
11.9 Hunyadi-medence (Depresiunea Hunedoara) RO
11.9.1 Szászvárosi-kapu (Poarta Orăştiei) RO
11.9.1/a Kenyérmező (Câmpul Şibotului)  RO
11.9.1/b Szászvárosi-dombság (Dealurile Orăştiei)  RO
11.9.2 Vajdahunyad--Piski-medence (Depresiunea Hunedoara--Simeria)  RO
11.9.2/a Sztrigy völgye (Valea Streiului)  RO
11.9.2/b Cserna völgye (Valea Cernei)  RO
11.9.2/c Szilvási-dombság (Dealurile Silvaşului)  RO
11.9.3 Hátszegi-medence (Depresiunea Haţegului) RO
12 KELETI-KÁRPÁTOK/Carpaţii Orientali, grupa centrală şi sudică RO
12.1 Kelemen--Görgény--Hargita-hegyvidék (Munţii vulcanici Căliman--Gurghiu--Harghita) RO
12.1.1 Kelemen-havasok (Munţii Căliman)  RO
12.1.2 Felső-Maros-áttörés (Trecătoarea Mureşului Topliţa--Deda)  RO
12.1.3 Görgényi-havasok (Munţii Gurghiului)  RO
12.1.3/a Fancsal-hegycsoport (Grupa Fâncel)  RO
12.1.3/b Mezőhavas csoportja (Grupa Saca)  RO
12.1.4 Hargita-hegység (Munţii Harghita)  RO
12.1.4/a Somlyó-hegycsoport (Munţii Gurghiului de Sud)  RO
12.1.4/b Osztoróc-hegycsoport (Munţii Harghitei de Nord) RO
12.1.4/c Központi-Hargita (Munţii Harghitei Centrale)  RO
12.1.4/d Hargita-fennsík (Platoul Harghitei)  RO
12.1.4/e Déli-Hargita (Munţii Harghitei de Sud)  RO
12.1.4/f Tusnádi-szoros (Defileul Tuşnad)  RO
12.1.5 Csomád-hegycsoport (Munţii Ciumat) RO
12.2 Besztercei-hegyvidék (Munţii Bistriţei) RO
12.2.1 Besztercei-havasok (Munţii Bistriţei)  RO
12.2.2 Gyamaló-hegység (Munţii Giumalău)  RO
12.2.3 Ráró-hegység (Munţii Rarău)  RO
12.2.4 Esztena-hegység (Munţii Stânişoarei)  RO
12.2.5 Beszterce völgye (Culoarul Bistriţei) RO
12.3 Gyergyó--Békási-hegyvidék (Munţii Giurgeu--Bicaz) RO
12.3.1 Gyergyói-havasok (Munţii Giurgeu)  RO
12.3.2 Nagyhagymás-hegység (Munţii Hăşmaş)  RO
12.3.3 Naskalat-hegycsoport (Munţii Naşcalat)  RO
12.3.4 Csalhó-hegység (Munţii Ceahlău) RO
12.4 Tatrosmenti-hegyvidék (Munţii Trotuşului) RO
12.4.1 Tarkő-hegység (Munţii Tarcăului)  RO
12.4.2 Goşman-hegység (Munţii Goşmanului)  RO
12.4.3 Tatros völgye (Valea Trotuşului)  RO
12.4.3/a Gyimesvölgye (Valea Ghimeşului)  RO
12.4.3/b Ágasi-medence (Depresiunea Agăş)  RO
12.4.3/c Kománfalvi-medence (Depresiunea Comăneşti)  RO
12.4.4 Csíki-havasok (Munţii Ciucului)  RO
12.4.4/a Csügés völgye (Valea Ciugheşului)  RO
12.4.4/b Szulca völgye (Valea Sulţei)  RO
12.4.4/c Csobános völgye (Valea Ciobănuş)  RO
12.4.4/d Úz völgye (Valea Uzului)  RO
12.4.5 Kászoni-medence (Depresiunea Plăieşi)  RO
12.4.6 Nemere-hegység (Munţii Nemira)  RO
12.4.7 Berzeneci-hegység (Munţii Berzunţ) RO
12.5 Bodoki--Baróti-hegyvidék (Munţii Bodoc--Baraolt) RO
12.5.1 Torjai-hegység (Munţii Turiei)  RO
12.5.2 Bodoki-hegység (Munţii Bodocului)  RO
12.5.3 Baróti-hegység (Munţii Baraoltului) RO
12.6 Persányi-hegyvidék (Munţii Perşanii) RO
12.6.1 Rika-hegység (Munţii Perşanii de Nord)  RO
12.6.1/a Homoródalmási-rög (Dealul Mereşti)  RO
12.6.2 Apácai-erdő (Munţii Perşanii Centrali)  RO
12.6.2/a Rákosi-szoros (Defileul Racoş)  RO
12.6.2/b Oltmelléki-bazalthegyek (Munţii de bazalt ai Racoşului)  RO
12.6.3 Feketehalmi-hegycsoport (Munţii Perşanii de Sud)  RO
12.6.3/a Kotla (Măgura Codlei)  RO
12.6.3/b Almásmezei-fennsík (Platforma Poiana Mărului) RO
12.7 Székely-medencesor (Culoarul depresionar Bilbor--Borsec--Giurgeu--Ciuc) RO
12.7.1 Bélbori-medence (Depresiunea Bilbor)  RO
12.7.2 Borszéki-medence (Depresiunea Borsec)  RO
12.7.3 Gyergyói-medence (Depresiunea Giurgeu)  RO
12.7.4 Csíki-medencék (Depresiunea Ciuc)  RO
12.7.4/a Felcsík (Depresiunea Ciucului de Sus)  RO
12.7.4/b Középcsík (Depresiunea Ciucului de Mijloc)  RO
12.7.4/c Alcsík (Depresiunea Ciucului de Jos)  RO
12.7.4/d Fiság völgye (Valea Fişagului) RO
12.8 Brassó--Háromszéki-medence (Depresiunea Braşovului) RO
12.8.1 Felső-Háromszék (Depresiunea Târgu Secuiesc)  RO
12.8.1/a Kézdiszék (Scaunul Chezdi)  RO
12.8.1/b Orbaiszék (Scaunul Orbai)  RO
12.8.2 Sepsiszéki-medence (Depresiunea Şepşi)  RO
12.8.2/a Szépmező (Câmpul Frumos)  RO
12.8.2/b Sepsibükszádi-medence (Bazinetul Bixad)  RO
12.8.2/c Rétyi-nyír (Mestecănişul de la Reci)  RO
12.8.3 Barcasági-medence (Depresiunea Ţara Bârsei)  RO
12.8.3/a Lempes-hegy (Dealu Lempeş)  RO
12.8.3/b Hétfalusi-hegyalja (Piemontul Săcelelor)  RO
12.8.3/c Szohodoli-hegyalja (Piemontul Sohodolului)  RO
12.8.3/d Zernesti-öblözet (Golful Zărneşti)  RO
12.8.3/e Vledényi-öblözet (Golful Vlădeni) RO
12.8.3/f Köpeci-völgymedence (Culoarul Rotbav--Căpeni)  RO
12.8.4 Erdővidéki-medence (Depresiunea Baraolt)  RO
12.8.4/a Bardocszék (Scaunul Brăduţ)  RO
12.8.4/b Miklósvárszék (Scaunul Micloşoara) RO
12.9.A KÁRPÁTKANYAR (Carpaţii Curburii)  RO
12.9 Háromszéki-havasok (Munţii Vrancei + Munţii Buzăului) RO
12.9.1 Berecki-havasok (Munţii Vrancei)  RO
12.9.1/a Berecki-(Munţii Breţcului)  RO
12.9.1/b Musátó-(Culmea Lepşii)  RO
12.9.1/c Fekete-Zbojna-(Munţii Zboina Neagră)  RO
12.9.1/d Koza-(Munţii Coza)  RO
12.9.1/e Szép-Zbojna-(Munţii Zboina Frumoasă)  RO
12.9.1/f Lakóca-(Munţii Lăcăuţi) RO
12.9.1/g Furu-hegycsoport (Munţii Furu)  RO
12.9.2 Bodzafordulói-hegyvidék (Clăbucetele Întorsurii)  RO
12.9.2/a Kommandói-völgymedence (Depresiunea Comandău)  RO
12.9.2/b Bodzamező (Depresiunea Întorsurii Buzăului)  RO
12.9.3 Csihányos--Pintyiló-hegység (Munţii Penteleu)  RO
12.9.4 Podu Calului-hegység (Munţii Podu Calului)  RO
12.9.5 Szilon-havas (Munţii Siriu)  RO
12.9.6 Ivăneţi-hegyhát (Culmea Ivăneţ) RO
12.10 Brassói-havasok (Munţii Braşovului) RO
12.10.1 Brassói-hegyek (Munţii Bârsei)  RO
12.10.1/a Tömösi-szoros (Defileul Timişului)  RO
12.10.1/b Keresztényhavas (Postăvarul)  RO
12.10.1/c Nagykőhavas (Piatra Mare)  RO
12.10.2 Csukás-hegység (Munţii Ciucaş)  RO
12.10.3 Grohotiş-hegység (Munţii Grohotiş)  RO
12.10.4 Báj-havas (Munţii Baiului)  RO
12.10.5 Predeál--Szinajai-völgy (Valea Prahovei, sectorul Predeal--Sinaia) RO
12.11 Bucsecs--Királykő-hegyvidék (Munţii Bucegi--Leaota--Piatra Craiului) RO
12.11.1 Bucsecs-hegység (Munţii Bucegi)  RO
12.11.2 Leaota-hegység (Munţii Leaota)  RO
12.11.3 Törcsvári-átjáró (Culoarul Rucăr--Bran)  RO
12.11.4 Királykő-hegység (Munţii Piatra Craiului) RO
13 DÉLI-KÁRPÁTOK/Carpaţii Meridionali RO
13.1 Fogarasi-hegytömeg (Masivul Făgăraş) RO
13.1.1 Fogarasi-havasok (Munţii Făgăraş)  RO
13.1.2 Szág-hegycsoport (Munţii Ţaga)  RO
13.1.3 Jezer--Papusa-hegység (Munţii Iezer--Păpuşa)  RO
13.1.4 Ghiţu-hegység (Munţii Ghiţu)  RO
13.1.5 Frunzi-hegység (Munţii Frunzi)  RO
13.1.6 Kozia-hegység (Munţii Cozia)  RO
13.1.7 Lovista-medence (Depresiunea Loviştei) RO
13.2 Szebeni-hegytömeg (Masivul Parâng) RO
13.2.1 Szebeni-havasok (Munţii Sibiului)  RO
13.2.1/a Csindrel-hegycsoport (Munţii Cindrel)  RO
13.2.1/b Lotru-hegycsoport (Munţii Lotrului)  RO
13.2.1/c Latorica-hegcsoport (Munţii Latoriţei)  RO
13.2.2 Szászvárosi-havasok (Munţii Şureanu)  RO
13.2.3 Páring-hegység (Munţii Parâng)  RO
13.2.4 Căpăţâna-hegység (Munţii Căpăţânii) RO
13.3 Petrozsényi-medence (Depresiunea Petroşani) RO
13.4 Szörényi-hegytömeg (Masivul Severin) RO
13.4.1 Retyezát (Munţii Retezatului)  RO
13.4.2 Vulkán-hegység (Munţii Vâlcan)  RO
13.4.3 Godján-hegység (Munţii Godeanu)  RO
13.4.4 Szárkő-hegység (Munţii Ţarcu)  RO
13.4.4/a Kis-havas (Muntele Mic)  RO
13.4.5 Csernai-havasok (Munţii Cernei) RO
13.5 Domogléd (Munţii şi Podişul Mehedinţi) RO
13.5.1 Mehádiai-hegység (Munţii Mehedinţi)  RO
13.5.2 Domogléd-fennsík (Podişul Mehedinţi) RO
14 BÁNSÁGI-HEGYVIDÉK/Carpaţii Banatului RO/YU
14.1 Lippai-dombvidék (Dealurile Lipovei)  RO
14.1.1 Alsó-Maros-áttörés (Culoarul Mureşului Deva--Lipova)  RO
14.1.1/a Marosillyei-medence (Depresiunea Ilia)  RO
14.1.1/b Dobrai-medence (Depresiunea Dobra)  RO
14.1.1/c Marospetres--Zámi-medence (Depresiunea Petriş--Zam)  RO
14.1.1/d Soborsin--Tótváradi-medence (Depresiunea Săvârşin--Vărădia)  RO
14.1.1/e Marosborsa--Konopi-medence (Depresiunea Borşa--Conop)  RO
14.1.2 Lippai-erdő (Podişul Lipovei)  RO
14.2 Ruszka-havas vidéke (Munţii Poiana Ruscăi + Dealurile Lugojului)  RO
14.2.1 Lugosi-hegyalja (Dealurile Lugojului)  RO
14.2.2 Ruszka-havas (Munţii Poiana Ruscăi) RO
14.3 Szörénységi-medencék (Depresiunile Severinului)  RO/YU
14.3.1 Temes--Cserna--Bisztra-árok (Culoarul Timiş--Cerna--Bistra)  RO/YU
14.3.2 Almás-medence (Depresiunea Almăj)  RO
14.4 Krassó Szörényi-érchegység (Munţii Semenic + Dealurile Banatului de Sud)  RO
14.4.1 Szemenik-hegység (Munţii Semenic)  RO
14.4.2 Aninai-hegység (Munţii Aninei)  RO
14.4.3 Krassói-medencesor (Depresiunea Caraş--Ezeriş)  RO
14.4.3/a Krassóvári-medence (Depresiunea Caraşova)  RO
14.4.3/b Resicai-medence (Depresiunea Reşiţa--Câlnic)  RO
14.4.3/c Ezeresi-medence (Depresiunea Ezeriş)  RO
14.4.4 Dognácskai-hegység (Munţii Dognecei)  RO
14.4.5 Szákosi-erdő (Dealurile Pogănişului)  RO
14.4.6 Doklényi-dombság (Dealurile Doclinului)  RO
14.4.7 Oravicai-dombság (Dealurile Oraviţei)  RO
14.4.8 Verseci-hegység (Vr?ačka planina) RO
14.5 Aldunai-hegyvidék (Munţii Locva--Almăj)  RO/YU
14.5.1 Lokva-hegység (Munţii Locva)  RO
14.5.2 Almás-hegység (Munţii Almăj)  RO
14.5.3 Aldunai-szoros (Culoarul Dunării)  RO/YU
15 SZUBKÁRPÁTOK/Subcarpaţii RO
15.1.A GÉTA-SZUBKÁRPÁTOK (Subcarpaţii Getici)  RO
15.1 Olténiai-Szubkárpátok (Subcarpaţii Olteniei) RO
15.1.1 Zsílmelléki-Szubkárpátok (Subcarpaţii Jiului)  RO
15.1.2 Kis-Olt-menti-Szubkárpátok (Subcapaţii Olteţului)  RO
15.1.3 Vâlceai-Szubkárpátok (Muscelele Vâlcei) RO
15.2 Argyasi-Szubkárpátok (Muscelele Argeşului) RO
15.3.B KÁRPÁTKANYARI-SZUBKÁRPÁTOK (Subcarpaţii de Curbură)  RO
15.3 Prahovai-Szubkárpátok (Subcarpaţii Prahovei) RO
15.3.1 Jalomica-dombság (Subcarpaţii Ialomiţei)  RO
15.3.2 Prahova--Teleajen-dombság (Subcarpaţii Teleajenului)  RO
15.4 Bodzai-Szubkárpátok (Subcarpaţii Buzăului) RO
15.4.1 Teleajen--Bodza-dombság (Dealurile Priporului)  RO
15.4.2 Bodza--Slănic-dombság (Dealurile Botanului)  RO
15.4.3 Istriţai-dombság (Dealurile Istriţei) RO
15.5 Vráncsa-Szubkárpátok (Subcarpaţii Vrancei) RO
15.5.1 Vráncsa-medence (Depresiunea Vrancei)  RO
15.5.1/a Sovejai-medence (Depresiunea Soveja)  RO
15.5.1/b Nărujai-medence (Depresiunea Năruja)  RO
15.5.1/c Nerejui-medence (Depresiunea Nereju)  RO
15.5.1/d Jitiai-medence (Depresiunea Jitia)  RO
15.5.2 Câlnău dombsága (Dealurile Câlnăului)  RO
15.5.3 Milkó dombsága (Dealurile Milcovului)  RO
15.5.4 Susica dombsága (Dealurile Şuşiţei) RO
15.6.C MOLDVAI-SZUBKÁRPÁTOK (Subcarpaţii Moldovei)  RO
15.6 Tázlómenti-Szubkárpátok (Subcarpaţii Tazlăului) RO
15.6.1 Tázló--Kászon-medence (Depresiunea Tazlău--Caşin)  RO
15.6.2 Bákói-dombság (Culmea Pietricica) RO
15.7 Németvásári-Szubkárpátok (Subcarpaţii Neamţului) RO
15.7.1 Krakkó--Beszterce-medence (Depresiunea Cracău--Bistriţa)  RO
15.7.2 Németvásári-dombság (Dealurile Neamţului) RO
16 KÁRPÁTMELLÉK/Vnìkarpatské sní?eniny/Podkarpacie/Prikarpattya CZ/PL/UA
16.1 Morva-kapu (Moravská brána)  CZ
16.2 Ostravai-medence (Ostravská pánev/Kotlina Ostrawska)  CZ/PL
16.3 Oświęcimi-medence (Kotlina Oświęcimska)  PL
16.3.1 Pszczynai-sík (Puszcza Pszczyńska)  PL
16.3.2 Oświęcimi-Visztula-völgy (Dolina Wisłyodcinek oświęcimski)  PL
16.3.3 Wilamowicei-hegyalja (Podgórze Wilamowickie) PL
16.4 Krakkói-kapu (Brama Krakowska)  PL
16.5 Sandomierzi-medence (Kotlina Sandomierska)  PL/UA
16.5.1 Visztula-völgysík (Nizina Nadwi?lańska)  #
16.5.2 Bochniai-hegyalja (Podgórze Bocheńskie)  #
16.5.3 Tarnówi-hát (Płaskowyż Tarnowski)  #
16.5.4 Alsó-Wisłoka-völgy (Dolina Dolnej Wisłoky)  #
16.5.5 Tarnobrzegi-sík (Równina Tarnobrzeska)  #
16.5.6 Alsó-San-völgy (Dolina Dolnego Sanu)  #
16.5.7 Biłgoraji-sík (Równina Biłgorajska)  #
16.5.8 Kolbuszowai-hát (Płaskowyż Kolbuszowski)  #
16.5.9 Tarnogródi-hát (Płaskowyż Tarnogrodzki)  #
16.5.10 Elő-kárpáti-ősfolyamvölgy (Pradolina Podkarpacka)  #
16.5.11 Rzeszówi-hegyalja (Podgórze Rzeszowskie) #
16.6 Przemyśli-kapu (Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański/Szanszko-dnyisztrovszka viszocsina)  PL/UA
16.7 Felső-Dnyeszter-medence (Verhnyednyisztrovszka kotlovina)  UA
16.7.1 Felső-Dnyeszter-völgysík (Verhnyednyisztrovszka rivnina)  UA
16.7.2 Szambiri-hegyalja (Szambirszka peredhirja)  UA
16.7.3 Drohobicsi-hegyalja (Drohobicsszka peredhirja)  UA
16.7.4 Truszkaveci-hegyalja (Truszkavecka peredhirja)  UA
16.7.5 Alsó-Sztrij-völgy (Dolina Sztrija)  UA
16.7.6 Dasavai-hát (Dasavszka peredhirja)  UA
16.7.7 Alsó-Szvicsa-völgy (Dolina Szvicsi)  UA
16.7.8 Dolinai-hát (Dolinszka peredhirja)  UA
16.7.9 Kalusi-hegyalja (Kalusszka peredhirja)  UA
16.7.10 Halicsi-hát (Halicsszka peredhirja)  UA
16.7.11 Bisztricja-medence (Ivano-frankivszka kotlovina)  UA
17 MOLDVAI-HÁTSÁG/Podişul Moldovei RO/UA/MD
17.1 Észak-moldvai-dombvidék (Pivnyicsnomoldavszka viszocsina/Podişul Moldovei de Nord)  UA/MD
17.1.1 Horodenkai-dombság (Horodenszka viszocsina)  UA
17.1.2 Hotini-dombság (Hotinszka viszocsina/Podişul Hotinului)  UA/MD
17.1.3 Szokirjani-dombság (Szokirjanszka viszocsina/Podişul Securenilor)  UA/MD
17.2 Pokutiai-hegyalja (Pokutszka peredhirja)  UA
17.2.1 Kolomijai-hát (Kolomijszka peredhirja)  UA
17.2.2 Felső-Prut-medence (Verhnye-prutszka kotlovina) UA
17.3 Moldvai-mezőség (Câmpia Moldovei)  UA/RO/MD
17.3.1 Középső-Prut-síkság (Szerednyeprutszka rivnina/Lunca Prutului de Mijloc)  UA/RO/MD
17.3.2 Felső-Zsizsia-alföld (Câmpia Jijiei Superioare)  RO
17.3.3 Alsó-Zsizsia-alföld (Câmpia Jijiei Inferioare)  RO
17.3.4 Bălţi-mezőség (Câmpia Bălţilor)  MD
17.4 Szucsávai-dombvidék (Bukovinszka viszocsina/Podişul Sucevei)  UA/RO
17.4.1 Csarnócai-dombság (Csernyivszka viszocsina/Dealurile Cernăuţi)  UA
17.4.2 Dragomirnai-dombság (Podişul Dragomirnei)  UA/RO
17.4.3 Radóci-medence (Depresiunea Rădăuţi)  RO
17.4.4 Falticséni-dombság (Podişul Fălticeni)  RO
17.4.5 Felső-Szeret-völgy (Dolina Szireta/Culoarul Siretului Superior)  UA/RO
17.4.6 Bour--Vorona-dombság (Colinele Bour--Vorona)  UA/RO
17.4.7 Dealu Mare--Ruginoasa-dombság (Colinele Dealu Mare--Ruginoasa)  UA/RO
17.5 Moldova--Szeret-völgyfolyosó (Culoarul Moldova--Siret)  RO
17.5.1 Moldova völgye (Culoarul Moldovei)  RO
17.5.2 Szerettere (Culoarul Siretului de Mijloc) RO
17.6 Moldvai-központi-fennsík (Podişul Central Moldovenesc)  RO
17.6.1 Jászvásári-oldal (Coasta Iaşilor)  RO
17.6.2 Felső-Barlád-dombság (Podişul Bârladului superior)  RO
17.6.3 Vaszlói-dombság (Podişul Vaslui) RO
17.7 Tutovai-dombvidék (Colinele Tutovei)  RO
17.7.1 Rakattó dombsága (Colinele Răcătău)  RO
17.7.2 Zeletin dombsága (Colinele Zeletinului)  RO
17.7.3 Simila dombsága (Colinele Similei)  RO
17.7.4 Alsó-Barlád-völgy (Culoarul Bârladului inferior) RO
17.8 Falcsui-dombvidék (Colinele Fălciului)  RO
17.8.1 Falcsui-dombság (Colinele Fălciului în sens strict)  RO
17.8.2 Huszi-medence (Depresiunea Huşi)  RO
17.8.3 Elan--Horincea-medence (Depresiunea Elan--Horincea) RO
17.9 Covorlui-halomvidék (Podişul şi Câmpia Covorlui)  RO
17.9.1 Bereşti-dombság (Dealurile Bereştilor)  RO
17.9.2 Covorlui-magassík (Câmpia Covorlui) RO
17.10 Alsó-Prut-ártérisík (Lunca Prutului inferior)  RO/MD
17.11 Soroca--Orhei-dombvidék (Podişul Soroca--Orhei)  MD
17.11.1 Sorocai-dombság (Podişul Soroca)  MD
17.11.2 Orhei-dombság (Podişul Orhei)  MD
17.11.3 Alsó-Răut-völgy (Valea Răutului inferior) MD
17.12 Közép-besszarábiai-dombvidék (Podişul Central Basarabenesc)  MD
17.12.1 Soloneţ--Ciuluc-dombság (Podişul Soloneţ--Ciuluc)  MD
17.12.2 Északi-Kodri (Codri de Nord)  MD
17.12.2/a Icheu-völgy (Valea Icheului)  MD
17.12.3 Déli-Kodri (Codri de Sud)  MD
17.12.4 Bâc-völgy (Valea Bâcului)  MD
17.12.5 Botna-völgy (Valea Botnei)  MD
17.12.6 Sărata-völgy (Valea Sărătei) MD
17.13 Budzsáki-sztyepp (Bugeac/Budzsak)  MD/UA
17.13.1 Tigheci-dombság (Dealurile Tighecilor)  MD/UA
17.13.2 Ceadâr-Lungai-halomvidék (Dealurile Ceadâr-Lungă)  MD/UA
17.13.3 Volintiri-halomvidék (Dealurile Volintiri)  MD/UA
17.14 Dnyesztermellék (Pridnyisztrovja/Culoarul Nistrului)  UA/MD
17.15 Alsó-Dnyesztermellék (Câmpia Tighina-Tiraspol/Tyiraszpolszka rivnina) MD/UA
18 GÉTA-HÁTSÁG/Podişul Getic RO
18.1.A OLTÉNIAI HEGYALJI DOMBSÁGOK (Dealurile piemontane ale Olteniei)  RO
18.1 Motru-dombság (Piemontul Motrului) RO
18.1.1 Coşuştea-dombság (Piemontul Coşustei)  RO
18.1.2 Bălăciţai-dombság (Piemontul Bălăciţei) RO
18.2 Zsílmelléki-dombság (Gruiurile Jiului) RO
18.3 Kis-Olt-menti-dombság (Piemontul Olteţului) RO
18.3.1 Amaradia-dombság (Dealurile Amaradiei)  RO
18.3.2 Drăgăşani-dombság (Dealurile Drăgăşanilor) RO
18.4.B ARGYASI HEGYALJI DOMBSÁGOK (Dealurile piemontane argeşene)  RO
18.4 Cotmeana-dombság (Piemontul Cotmeana) RO
18.5 Közép-argyasi-dombság (Gruiurile Argeşului) RO
18.6 Cândeşti-dombság (Piemontul Cândeşti) RO
19 ROMÁN-ALFÖLD/Câmpia Română RO/YU/BG
19.1.A OLTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Olteniei/Câmpia Română de Vest)  RO/YU/BG
19.1 Băileşti-síkság (Câmpia Băileşti)  RO
19.1.1 Blahniţa-sík (Câmpia Blahniţei)  RO
19.1.2 Desnăţui-sík (Câmpia Desnăţuliului)  RO
19.1.3 Alsó-Zsíl-ártérisík (Lunca Jiului inferior)  RO
19.2 Romanaţi-síkság (Câmpia Romanaţi)  RO
19.2.1 Romanaţi-sík (Câmpia Romanaţi)  RO
19.2.2 Alsó-Olt-ártérisík (Lunca Oltului inferior) RO
19.3 Olténiai-Duna-ártér (Lunca Dunării Olteniei)  RO/YU/BG
19.4.B NYUGAT-MUNTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Munteniei de Vest/Câmpia Română Centrală)  RO/BG
19.4 Boianu-síkság (Câmpia Boianu)  RO
19.5 Burdea-völgység (Câmpia Găvanu--Burdea)  RO
19.5.1 Burdea-sík (Câmpia Burdea)  RO
19.5.2 Câlniştea-sík (Câmpia Câlniştei)  RO
19.5.3 Neajlov-sík (Câmpia Neajlovului) RO
19.6 Burnaz (Câmpia Burnazului)  RO
19.7 Piteşti-magassík (Câmpia Piteştilor)  RO
19.8 Nyugat-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunării Munteniei de Vest)  RO
19.9.C KELET-MUNTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Română de Est)  RO/BG
19.9 Vlăsia-síkság (Câmpia Vlăsiei)  RO
19.9.1 Argyas--Sabar-ártérisík (Lunca Argeş--Sabar)  RO
19.9.2 Bukaresti-sík (Câmpia Bucureştilor)  RO
19.9.3 Snagovi-sík (Câmpia Snagovului)  RO
19.9.4 Maiai-sík (Câmpia Maia)  RO
19.9.5 Moviliţai-sík (Câmpia Moviliţei)  RO
19.9.6 Câlnău-sík (Câmpia Câlnăului) RO
19.10 Titu--Sărata-síkság (Câmpia Titu--Sărata)  RO
19.10.1 Târgovişte--Ploieşti-hegylábisík (Câmpia Târgovişte--Ploieşti)  RO
19.10.2 Titui-sík (Câmpia Titului)  RO
19.10.3 Gherghiţai-sík (Câmpia Gherghiţei)  RO
19.10.4 Sărata-sík (Câmpia Săratei) RO
19.11 Bodza--Szeret-síkság (Câmpia Buzău--Siret)  RO
19.11.1 Râmnic--Foksányi-hegylábisík (Câmpia Râmnic--Focşani)  RO
19.11.2 Bodzamenti-sík (Câmpia Buzăului)  RO
19.11.3 Alsó-Szeret-sík (Câmpia Siretului inferior)  RO
19.11.4 Tekucsi-sík (Câmpia Tecucilor) RO
19.12 Bărăgan  RO
19.12.1 Északi-Bărăgan (Câmpia Brăilei/Bărăganul de Nord)  RO
19.12.2 Călmăţui-sík (Câmpia Călmăţui)  RO
19.12.3 Közép-Bărăgan (Bărăganul Ialomiţei/Bărăganul de Mijloc)  RO
19.12.4 Jalomica-ártérisík (Lunca Ialomiţei)  RO
19.12.5 Déli-Bărăgan (Bărăganul Mostiştei/Bărăganul de Sud) RO
19.13 Kelet-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunării Munteniei de Est)  RO/BG
19.13.0/a Jalomica-láp (Balta Ialomiţei)  #
19.13.0/b Brăilai-szigetek (Insula Mică şi Mare a Brăilei) #
20 DUNA-DELTAVIDÉK/Delta Dunării RO/UA
20.1 Elő-Delta (Pre-Delta Dunării)  RO/UA
20.1.0/a Kahul-tó (Ozero Kahul/Lacul Cahul)  #
20.1.0/b Jalpug-tó (Ozero Jalpuh/Lacul Ialpug) #
20.2 Duna-delta (Delta Dunării propriuzisă)  RO/UA
20.2.0/a Katlabug-tó (Ozero Katlabuh/Lacul Catalpug)  #
20.2.0/b Kitaj-tó (Ozero Kitaj/Lacul Chitai)  #
20.2.0/c Letea-zátony (Grindul Letea)  #
20.2.0/d Caraorman-zátony (Grindul Caraorman)  #
20.2.0/e Dunavăţ-sziget (Câmpia Dunavăţ)  #
20.2.0/f Crasniciol-zátony (Grindul Crasniciol)  #
20.2.0/g Perişor-turzás (Grindul Perişor) #
20.3 Razelm--Sinoie-tórendszer (Complexul lacustru Razelm--Sinoie)  RO
20.3.1 Razelm-sík (Câmpia litorală Razelm)  RO
20.3.2 Sinoie--Taşaul-partisík (Câmpia litorală Sinoie--Taşaul)  RO
20.4 Budzsáki-lagúnák  RO/UA
20.4.0/a Kunduk-tó (Ozero Kunduk/Lacul Cunduc)  #
20.4.0/b Sagani-tó (Ozero Sahani/Lacul Şagani)  #
20.4.0/c Alibej-tó (Ozero Alibej/Lacul Alibei)  #
20.4.0/d Hadzsider-tó (Ozero Hadzsider/Lacul Hagider)  #
20.4.0/e Burnasz-tó (Ozero Burnasz/Lacul Burnas)  #
20.4.0/f Budaki-tó (Ozero Budaki/Lacul Budachi) #
21 DUNAMENTI-TÁBLA/Platforma Predunalau RO
21.1 Észak-Dobrudzsa (Podişul Dobrogei de Nord) RO
21.1.1 Măcini-hegység (Munţii Măcin)  RO
21.1.2 Niculiţeli-dombság (Podisul Niculiţel)  RO
21.1.3 Tulceai-dombság (Dearulie Tulcei)  RO
21.1.4 Babadagi-hátság (Podişul Babadag) RO
21.2 Közép-Dobrudzsa (Podişul Dobrogei Centrale) RO
21.2.1 Hârşovai-hátság (Podişul Hârşovei)  RO
21.2.2 Casimcea-hátság (Podişul Casimcei)  RO
21.2.3 Istriai-hátság (Podişul Istriei) RO
21.3 Dél-Dobrudzsa (Podişul Dobrogei de Sud) RO
21.3.1 Karaszu-hátság (Podişul Carasau)  RO
21.3.2 Oltiniai-hátság (Podişul Oltinei)  RO
21.3.3 Cobadini-hátság (Podişul Cobadin) RO